Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Alimentatie 2019 verhoogd met 2% indexatie

20-11-2018 Margriet de Greef
Alimentatie 2019 indexatie 2%

UPDATE: De alimentatie voor 2020 is bekend. Bekijk en bereken hier de alimentatie voor 2020.

Ieder jaar wordt door de overheid de wettelijke indexatie voor alimentatie bepaald. In 2018 was de indexatie 1,5% en voor 2019 is deze 2%. De verhoging geldt zowel voor de kinder- als de partneralimentatie en gaat in vanaf 1 januari 2019. Omdat de kosten van het levensonderhoud en de lonen (maar dat hoeft in uw geval niet zo te zijn) stijgen, is wettelijk vastgelegd dat de kinder- en partneralimentatie ieder jaar met een bepaald percentage stijgt. Dat heet indexatie.

Geïndexeerde alimentatie berekenen

Bij de scheiding wordt een convenant – en een ouderschapsplan -  gemaakt en daarin staat het (aanvangs)bedrag dat aan kinder- en/of partneralimentatie wordt betaald. Daarin staat ook dat de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd met de wettelijke indexatie. Het is mogelijk dat in uw geval de rechter een uitspraak heeft gedaan over de kinder- en/of partneralimentatie en in dat geval staan de bedragen (ook) in de beschikking vermeld.

Hoe wordt de alimentatie-indexatie berekend?

De verhoging wordt berekend over de brutobedragen (let dus op bij partneralimentatie).

Stel dat er in 2018 maandelijks € 513,00 aan kinderalimentatie wordt betaald, dan is het bedrag vanaf 1 januari 2019:

€ 513 + ( € 513 x 2%) = € 523,26.

Wie geeft de verhoging van de alimentatie door?

U zult zelf de verhoging moeten berekenen en die aan de ex-partner moeten doorgeven, als die niet al zelf de verhoging heeft doorgegeven. Dat doet namelijk niemand voor u. Misschien heeft u van uw mediator of advocaat een bericht gekregen over de indexering, maar dan zult u zelf nog de berekening moeten maken en doorgeven.

De alimentatie is eerder niet verhoogd met de indexatie, wat nu?

Het kan zijn dat er al meerdere jaren alimentatie wordt betaald maar dat die niet eerder met de jaarlijkse indexatie is verhoogd. Kunt u dan nog de verhogingen dan nog vragen? Ja, dat kan. 

U kunt uw ex-partner tot en met het vijf jaar terug vragen de alimentatie inclusief de wettelijke verhoging te betalen. U doet er verstandig aan dat schriftelijk te vragen omdat na die vijf jaar de verplichting tot betaling komt te vervallen. Als u kunt aantonen dat u wel (meermaals) schriftelijk uw ex-partner heeft gevraagd (of zelfs heeft aangemaand) de alimentatie inclusief de wettelijke indexatie te betalen, dan vervalt dat recht niet. 

De indexatie verschilt per jaar. Voor de afgelopen vijf jaren was de indexatie als volgt:
2013: 1,7%, 2014: 0,9%, 2015: 0,8%, 2016: 1,3%, 2017:2,1% en 2018: 1,5%.
 
Per jaar berekent u wat de verhoging was en welk bedrag er betaald had moeten worden. Bijvoorbeeld: de alimentatie is in 2015 aangevangen met een maandelijks bedrag van € 250,--. Vanaf 2016 zou er € 253,25 betaald moeten worden. In 2017 € 258,57 en in 2018 € 262,45. Vervolgens kunt u uitrekenen welk bedrag er in totaal nog betaald zou moeten worden.

Verhoging alimentatie op een rij

Wat kunt u nu doen om de juiste alimentatie te betalen, of betaald te krijgen:

  1. Ga na of het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) het juiste bedrag aan alimentatie is betaald.
  2. Zo ja, bereken dan het bedrag dat vanaf 1 januari 2019 betaald moet worden:
    (bedrag 2018 + (bedrag 2018 x 2%) = nieuwe bedrag 2019).
    Zo niet, bereken dan eerst wat betaald had moeten worden en vervolgens welk bedrag er vanaf komend jaar betaald moet worden.
  3. Neem contact op met uw ex-partner en bespreek de indexering en de te betalen alimentatie. Schrijf zo nodig een mail hierover en verzoek om betaling van de alimentatie.

Wanneer overleg moeizaam gaat?

Het is natuurlijk het best als u in goed onderling overleg over de alimentatie afspraken kunt maken. Lukt dat niet, of krijgt u daar zelfs ruzie om, dan is het een goed moment om (opnieuw) aan tafel te gaan met een mediator. Die helpt u beiden graag om de alimentatiekwestie te bespreken en heldere en redelijke afspraken te maken. Misschien blijkt dat het niet zozeer om de hoogte van het bedrag gaat, maar verloopt de omgangsregeling minder soepel, of is er ergernis over de wijze waarop de kinderalimentatie wordt besteed, of vindt u dat uw ex-partner in (meer) eigen inkomen kan voorzien? Wellicht is er in uw privésituatie iets veranderd, of is uw inkomen gedaald? Dan kan het jaarlijks meer gaan betalen aan alimentatie ergernissen oproepen en ineens een ‘trigger’ zijn voor ruzie. Laat de ruzie niet oplopen, maar spreek die, met hulp van een mediator, uit! 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan gerust contact op met een mediator van Dé Scheidingsmediator in uw regio!

UPDATE: De alimentatie voor 2020 is bekend. Bekijk en bereken hier de alimentatie voor 2020.

Bekijk alle artikelen
Datum van grosse/laatste uitspraak:
Maandbedrag ten tijde van grosse:
Ingangsdatum
Percentage
Bedrag in
01-01-2022
1,90%
€ 400,00
01-01-2023
3,40%
€ 413,60
Margriet de Greef Mediator Gouda
Heeft u vragen of wilt u een gratis kennismakingsgesprek plannen? Direct contact
Vind een mediator voor een
gratis kennismakingsgesprek
Kaart van NL
Uw postcode