Wanneer u gaat scheiden, dan is het logisch dat u dit zo snel mogelijk geregeld wilt hebben. Vaak is er aan een scheiding al een lange periode vooraf gegaan, waarin ruzie, onbegrip, frustratie en/of verdriet de boventoon voerden. Hoe eerder u allebei een nieuwe start kunt maken, hoe beter. De vraag ‘Hoe lang duurt een scheiding?’ is echter niet zomaar te beantwoorden. In het gunstigste geval is een scheiding binnen een maand of twee helemaal rond, maar het proces kan ook vele maanden en soms zelfs jaren duren. De huidige staat van uw relatie, de hoeveelheid zaken die geregeld moeten worden, maar vooral ook de manier waarop u gaat scheiden hebben allemaal invloed op de lengte van het proces. Dé ScheidingsMediator vertelt u graag meer over de vraag: ‘Hoe lang duurt een scheiding?’

Wat moet er bij een scheiding geregeld worden?

Mensen die gaan scheiden zijn vaak jarenlang bij elkaar geweest. In al die jaren hebben ze samen een leven opgebouwd, met alles wat daar bij hoort aan vermogen, bezittingen en eventueel kinderen. Het afwikkelen van een huwelijk kan dan ook een behoorlijke puzzel zijn, met gevolgen voor de lengte van het scheidingsproces.

Is er bijvoorbeeld een eigen woning, dan moeten daar afspraken over gemaakt worden. Wil en kan één van de twee in het huis blijven? En waar gaat de ander dan wonen? Daarnaast is het belangrijk om voor allebei het financiële plaatje ná de scheiding in kaart te brengen. Ook daar horen afspraken bij, bijvoorbeeld over de verdeling van het vermogen en het betalen van alimentatie. Het verdelen van de materiële bezittingen kan eveneens een heet hangijzer zijn. Wanneer jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan is de situatie doorgaans een stuk ingewikkelder dan wanneer jullie gekozen hebben voor huwelijkse voorwaarden. Ook aan die laatste vorm zitten echter wel haken en ogen.

Wanneer u samen kinderen heeft, dan dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Daarin maken de scheidende partners afspraken over de toekomstige zorg voor de kinderen. Ten slotte neemt ook de formele juridische afhandeling van het huwelijk tijd in beslag.

Hoe belangrijk is het om nog door één deur te kunnen?

Hoe jullie met elkaar omgaan, kan grote invloed hebben op de snelheid van het scheidingsproces. Scheidende partners kunnen om allerlei redenen in een situatie belanden waarin ze elkaar niets meer gunnen. Met allebei een advocaat kunnen ze in dat geval proberen om voor zichzelf het onderste uit de kan te halen. De communicatie gaat via de advocaten en het maken van afspraken verloopt moeizaam en tijdrovend. Wanneer de scheidende stellen er ook via hun advocaten niet uitkomen, zal een rechter zich hier over moeten uitspreken. Zo’n vechtscheiding kan vele maanden in beslag nemen.

Gelukkig zijn er ook ruim voldoende voorbeelden van stellen die ondanks hun onderlinge problemen nog op een nette en respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat maakt het vanzelfsprekend veel makkelijker om afspraken te maken en de scheiding kan daarmee een stuk sneller verlopen. Hoe lang een scheiding duurt ligt dan ook voor een belangrijk deel aan jullie zelf.

Vlot scheiden? Mediation is de beste optie

Mediation bij scheiding is een uitstekende manier om snel én goed te scheiden. Met de mediator gaat u een traject in om alles te regelen wat er bij een scheiding hoort. Tijdens de gesprekken maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de financiën, de bezittingen en de kinderen. De mediator zorgt dat de communicatie weer op gang komt, begeleidt het proces en houdt de vaart erin. Een belangrijk voordeel van mediation is dat er ook aandacht is voor de emoties die gepaard gaan met de scheiding. Dat helpt om weer in gesprek te raken, maar ook om de scheiding mentaal te verwerken.

In de meeste gevallen zijn er zo’n vier tot zes gesprekken nodig. Afhankelijk van de agenda’s van alle betrokkenen en de bedenktijd die u nodig heeft, kan het inhoudelijke deel van de scheiding in het gunstigste geval dus al binnen een aantal weken geregeld zijn.

Hoe lang duren de procedures bij een scheiding?

Hoe lang een scheiding duurt is voor een belangrijk deel afhankelijk van uzelf, maar ook de formele en juridische procedures kosten tijd. Wanneer – al dan niet met behulp van een mediator – het scheidingsconvenant samen met het eventuele ouderschapsplan opgesteld en ondertekend is, wordt dit bij de rechtbank ingediend om de scheiding aan te vragen. Hoe lang het duurt voordat een rechter uitspraak doet en de scheiding goedkeurt, verschilt per rechtbank. Meestal gaat hier zo’n twee tot vier weken overheen.

Vervolgens dient de scheiding nog ingeschreven te worden bij de gemeente. Ook hier verschilt het per gemeente hoeveel tijd dit kost, maar doorgaans loopt dit uiteen van enkele dagen tot maximaal twee weken.

Snelle én goed geregelde scheiding? Dé ScheidingsMediator

Niemand is gebaat bij een langdurig en naargeestige scheidingsprocedure. Hoewel één van de twee er financieel wellicht beter af komt, kent zo’n vechtscheiding uiteindelijk alleen maar verliezers. Een snelle én goede afronding van het huwelijk is dan ook in het belang van alle betrokkenen.

Dé ScheidingsMediator helpt u daarbij. Onze mediators beschikken over alle benodigde kennis, ervaring en capaciteiten om te helpen bij een waardige afronding van uw huwelijk. Ze hebben aandacht voor alle financiële en praktische zaken, maar ook voor de mens achter de scheiding. En hebben jullie kinderen, dan staan hun belangen altijd centraal.

Er is altijd een mediator bij u in de buurt. Neem contact op met Dé ScheidingsMediator voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Informatie gecontroleerd door expert

Lily Dekker

Mijn naam is Lily. Fijn dat je even op mijn pagina rondkijkt. Hoewel de reden niet fijn is natuurlijk. Lees verder