Voor veel mensen is hun woning de belangrijkste plek in hun leven. Het is letterlijk de plek waar je thuis komt, je veilig voelt, lief en leed deelt en jezelf kunt zijn. Bij een scheiding verandert dat allemaal, omdat minimaal één van jullie tweeën zal moeten verhuizen. Vaak is het dan ook een belangrijke vraag: Wie mag er in de woning blijven wonen na de scheiding? Dé ScheidingsMediator vertelt je graag meer over de mogelijke antwoorden. 

Wie is de eigenaar van de woning?

Wie er na een scheiding in de woning mag en kan blijven wonen, is van verschillende zaken afhankelijk. Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen wie de eigenaar van de woning is. Dat klinkt wellicht simpeler dan het in sommige gevallen is. 

Vaak zijn de scheidende partners samen eigenaar van de woning. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Normaal gesproken is dat een bewuste keuze geweest en zal hier weinig onduidelijkheid over ontstaan. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin één van de twee ‘onbedoeld’ alleen eigenaar is van de woning. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de partners bij aanvang van het huwelijk niet goed voorgelicht zijn, niet de juiste afspraken hebben gemaakt en/of deze niet goed vastgelegd zijn bij de notaris. 

Datzelfde geldt voor de gevallen waarin één van de twee eigenaar is van de woning. Doorgaans is dat bewust en zijn de partners op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Ook hier zijn er echter situaties mogelijk waarin dit niet de bedoeling was en beide partners samen eigenaar van de woning blijken te zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er wél huwelijkse voorwaarden zijn, maar de partners gedurende het huwelijk geen ‘periodieke verrekening’ hebben gedaan. Dit kan ertoe leiden dat beide partners alsnog samen eigenaar van de woning zijn. 

In de meeste gevallen is er weinig discussie over de vraag wie de eigenaar van de woning is, maar desondanks is die duidelijkheid er lang niet altijd. Het is dus aan te raden om eerst zekerheid te hebben over wie de eigenaar van de woning is. Een mediator van Dé ScheidingsMediator kan u helpen om die vraag te beantwoorden. 

Onderzoek de mogelijkheden voor de eigen woning

Wanneer juridisch vaststaat dat één van jullie twee eigenaar is van de woning, dan is duidelijk wie er na de scheiding in de woning mag blijven wonen. Vanzelfsprekend blijft het wel de vraag of diegene ook in staat is om alleen de hypotheek te kunnen betalen. Blijkt dat jullie – zoals al duidelijk was, of toch onverwacht – samen eigenaar van de woning zijn, dan zijn er meerdere mogelijkheden. 

Geen van beiden wil in de woning blijven wonen

Wanneer geen van jullie tweeën in de woning wil blijven wonen, of wanneer geen van beiden zelfstandig de hypotheek kan opbrengen, dan is de vervolgstap logisch: het huis zal verkocht moeten worden. Dat kan pijnlijk zijn, maar in veel gevallen is het een noodzakelijke stap. Door contact op te nemen met een makelaar kunt u dit proces in gang zetten. 

Eén van beiden wil in de woning blijven wonen

Ook wanneer één van jullie beiden graag in de gezamenlijke woning wil blijven wonen en de ander ervoor kiest om elders woonruimte te zoeken, is de situatie relatief overzichtelijk. In dat geval gaat het er voornamelijk om of dat financieel mogelijk is. Niet alleen moet diegene zelf de maandelijkse hypotheek kunnen betalen, ook moet de ander ‘uitgekocht’ worden. De belangrijkste vraag is dan ook of de bank ermee akkoord gaat dat de volledige hypotheek op naam van één van de twee komt. 

Of dat lukt, is volledig afhankelijk van de situatie. Een mediator kan jullie helpen om het (financiële) plaatje helder te krijgen en advies geven over mogelijke vervolgstappen. 

Jullie willen allebei in de gezamenlijke woning blijven wonen

De vraag wat er met de gezamenlijke woning moet gebeuren is bij veel scheidingen een belangrijk dossier. Dat is logischerwijs vooral aan de hand wanneer beide partners in het huis willen blijven wonen en dit ook kunnen betalen. Is dat voor jullie het geval, dan kunnen jullie in het uiterste geval een advocaat in de arm nemen en een rechter laten beslissen. 

Voor alle betrokkenen is het echter prettiger, sneller en goedkoper om er in onderling overleg uit te komen. Een mediator kan jullie helpen om in gesprek te gaan en beslissingen te nemen over wat er met de gezamenlijke woning moet gebeuren. De mediator zorgt ervoor dat er een helder perspectief geschetst wordt, zodat jullie op basis van de juiste informatie afwegingen en keuzes kunnen maken. Hij of zij is onafhankelijk en neutraal en vertelt jullie niet wat er moet gebeuren. Wél kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie met behulp van de mediator de best mogelijke keuze maken. 

Jullie willen allebei eigenaar blijven

Er zijn gevallen waarin de scheidende partners het erover eens zijn dat één van beide in de woning blijft wonen, maar toch samen eigenaar willen blijven. Dat is mogelijk. In dat geval is het redelijk dat degene die in het huis blijft wonen, ook de hypotheek betaalt. Ook hier zitten echter wel haken en ogen aan. Voor degene die op zoek moet naar andere woonruimte is het immers maar de vraag of hij of zij nóg een hypotheek op naam kan krijgen. Hoe dan ook is het verstandig om u goed voor te laten lichten en duidelijke afspraken te maken. 

Wie mag er in de woning blijven wonen tijdens de scheiding? 

Veruit de meeste mensen die besloten hebben om te gaan scheiden, gaan direct of kort na die beslissing uit elkaar. Een scheiding gaat vaak gepaard met heftige situaties, waardoor het geen optie is om nog weken of zelfs maanden onder één dak te blijven wonen. Eén van de twee blijft vaak – in ieder geval tijdelijk – in het huis wonen, terwijl de ander op zoek moet naar vervangende woonruimte. Is het voor jullie moeilijk om daar een beslissing over te nemen, dan kunnen jullie de rechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. 

Ook hier geldt echter dat het prettiger én praktischer is om in gesprek te blijven en samen beslissingen te nemen en ook hier kan een mediator jullie bij helpen. Hebben jullie kinderen? Dan zal jullie mediator er zeker op aandringen om hun belangen voorop te stellen. 

Dé ScheidingsMediator helpt

Het woningvraagstuk gaat bij een echtscheiding vaak gepaard met veel emotionele en financiële aspecten. Het is belangrijk om daar voldoende tijd en aandacht aan te besteden, om uiteindelijk de juiste keuze te kunnen maken. Mediation is bij uitstek de methode om samen, in goed overleg tot een beslissing te komen. Kunnen jullie hulp van Dé ScheidingsMediator gebruiken? Neem dan contact op voor informatie en advies. Er is altijd een mediator bij jullie in de buurt. 
 

Informatie gecontroleerd door expert

Peter Wesche

Mijn naam is Peter. Je bent op zoek naar iemand die je verder helpt in je proces. Van harte welkom. Lees verder