Wanneer u bent gescheiden, dan is er een echtscheidingsconvenant opgesteld. In dit document staan alle afspraken met betrekking tot de scheiding die toentertijd zijn gemaakt. Door veranderingen in de leefsituaties van zowel uzelf en uw ex-partner, is het mogelijk dat dit document niet meer actueel is. Het wijzigen van het echtscheidingsconvenant is dan mogelijk. We vertellen u hier graag meer over.

Wanneer kan een echtscheidings-
convenant worden gewijzigd?

Bij het afwikkelen van de scheiding is destijds het echtscheidingsconvenant getekend door zowel u als uw ex-partner, en daarnaast bekrachtigd door een rechter. Dit maakt het lastig om een wijziging door te voeren. Er zijn echter mogelijkheden:

Moet ik een mediator inschakelen?

Voor het wijzigen van een echtscheidingsconvenant is het niet verplicht om een mediator in te schakelen. Het wordt alleen wel aangeraden om het proces goed te begeleiden wanneer er gesprekken plaatsvinden tussen de twee ex-partners. Ook is het verstandig om de hulp in te roepen van een mediator zodat het gewijzigde document ondubbelzinnig en goed wordt opgesteld. Een derde reden is dat één wijziging in het echtscheidingsconvenant ook vaak aanleiding vormt voor de herziening van andere onderwerpen in het document.

Kortom: een mediator inschakelen is een verstandige keuze, maar het is dus niet verplicht. Elke wijziging die partijen in onderling overleg overeenkomen en ondertekenen, is rechtsgeldig.

Alimentatie bedrag aanpassen

Wanneer u de hoogte van het alimentatiebedrag in het echtscheidingsconvenant wilt wijzigen, dan zijn er ook mogelijkheden. Zo is een verlaging van het bedrag binnen de beschikking van de rechtbank afdwingbaar, maar een verhoging niet. Wanneer u en uw ex-partner besluiten tot een wijziging van het alimentatiebedrag, dan heeft deze rechtsgeldige afspraak nog geen ‘executoriale titel’. Daarmee is deze dus niet afdwingbaar. Daarvoor moet er eerst een notariële akte worden opgemaakt (of opnieuw in een beschikking van de rechtbank worden opgenomen; wat in de praktijk nooit gebeurt omdat rechtbanken daarvoor geen ruimte maken).

Echtscheidingsconvenant wijzigen mét subsidie

Wanneer u een mediator inschakelt voor hulp bij het updaten of wijzigen van een echtscheidingsconvenant, dan is het zelfs mogelijk om via de Raad van Rechtsbijstand tegemoetkoming te ontvangen. Hiervoor geldt wel dat u moet voldoen aan de basiseisen om voor deze toevoeging in aanmerking te komen. Tevens dient er minimaal twee jaar te zitten tussen deze subsidieaanvraag en een eventuele eerdere aanvraag.