Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E contact@descheidingsmediator.nl

Kosten scheidingsmediator

Alle aangesloten mediators hanteren een vast uurtarief en verantwoorden hun werkzaamheden door overlegging van een verrichtingenstaat. Tijdens het (gratis) informatie- en kennismakingsgesprek kunnen wij u een indicatie geven van het te verwachten kostenplaatje.

Vind een mediator voor een
gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Wat zijn de scheidingsmediator kosten

Alle aangesloten mediators hanteren een vast uurtarief en verantwoorden hun werkzaamheden door overlegging van een verrichtingenstaat. Tijdens het (gratis) informatie- en kennismakingsgesprek kunnen wij u een indicatie geven van het te verwachten kostenplaatje.

Heeft u recht op een financiële tegemoetkoming?

Aan het begin van het mediationproces informeren wij u over de mogelijkheid van verkrijging van een zogenaamde toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand. Dat is afhankelijk van uw eigen inkomen en/of uw vermogen. Komt u daarvoor in aanmerking, dan blijft uw bijdrage beperkt tot het bedrag aan eigen risico dat de Raad voor de Rechtsbijstand u in rekening brengt.

Zijn de kosten van een scheidingsmediator fiscaal aftrekbaar?

Ja, enkele kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Wanneer u partneralimentatie ontvangt of gaat ontvangen, dan zijn de kosten die worden gemaakt om deze partneralimentatie te verkrijgen, behouden of verhogen, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierin vallen ook de kosten die de mediator maakt om dit voor u te regelen. De mediator behandelt echter ook andere onderwerpen waarvan de werkzaamheden niet aftrekbaar zijn van de belasting. U ontvangt dus een gespecificeerde factuur waar in staat hoeveel tijd de mediator bezig is geweest met de werkzaamheden rondom de partneralimentatie.

Wat kost een scheiding verder en wie betaalt de kosten?

Naast de kosten van de mediator zijn er ook andere kosten aan een scheiding verbonden. Deze worden hieronder verder gespecificeerd. Aangezien scheiden met een mediator er naar streeft om op een goede manier uit elkaar te gaan, worden de kosten van de scheiding verdeeld tussen beide partners, tenzij anders door u besloten.

Kosten advocaat

Hoewel uw mediator het grootste gedeelte van de scheiding afwikkelt, is er voor één onderdeel een advocaat noodzakelijk. De documenten met de gemaakte afspraken (echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan) dienen namelijk door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank. Wij hebben een vaste samenwerking met een advocaat zodat wij dit zo efficiënt en voordelig mogelijk voor u kunnen afwikkelen.

Kosten rechtbank bij scheiding

Een scheiding dient te worden bekrachtigd door de rechtbank. Hieraan zijn zogenaamde griffierechten verbonden. Dit zijn de kosten voor de behandeling van uw "zaak" door de rechter.

Voordelig scheiden in heel Nederland 

Met de hulp van Dé ScheidingsMediator kunt u goedkoop scheiden, waar dan ook in Nederland. Of u nu mediation in Amsterdam nodig heeft, of een mediator in Zwolle zoekt: bij ons kunt u terecht. U kunt altijd gratis op kennismakingsgesprek en u ontvangt een duidelijk kostenoverzicht zodat u weet waar u aan toe bent wanneer u met ons in zee gaat. Vind een mediator bij u in de buurt en neem gratis en vrijblijvend contact op.

Dé ScheidingsMediator, een keurmerk voor kwaliteit bij scheiding

Dé ScheidingsMediator bestaat uit een groep ervaren MfN- registermediators, verspreid over heel Nederland. Elke mediator is gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheiding en is veelal financieel en/of juridisch geschoold. U wordt tijdens deze moeilijke periode dus deskundig bijgestaan door iemand met kennis, kunde en ervaring.

Alle aangesloten mediators van Dé ScheidingsMediator zijn verplicht tot na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom scheiden, op onder andere financieel, fiscaal en juridisch vlak. Dit betekent dat u géén andere deskundigen nodig heeft om uw scheiding af te wikkelen.

Vind een mediator voor een
gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Uw grootste zorgen beantwoord

Hoe moet het nu verder met de kinderen? Hoe vertellen we het de kinderen dat we gaan scheiden? Hoe moet het nu met ons koophuis en hypotheek? Hoeveel alimentatie krijg ik of moet ik gaan betalen? Hoe zit het met de opgebouwde pensioenen?

Kinderen en scheiding

Hoe triest het ook is dat u als partners niet meer verder wilt of kunt, u blijft samen ouders van uw kind(eren). Hoezeer u onderling kunt verschillen en hoezeer de belangen ook uit elkaar lopen, u heeft in ieder geval één gezamelijk belang en dat is: een goede toekomst voor uw kinderen te waarborgen. Daarom is het van groot belang dat u samen goede afspraken maakt over hetgeen u van elkaar verwacht over de inhoud en uitvoering van de zorgtaken. De wet verplicht u om daarvoor een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen.

Dé ScheidingsMediator zorgt dat u samen tot goede afspraken hierover kunt komen en legt die vast in een praktisch werkbaar ouderschapsplan.

Lees verder over het ouderschapsplan

Hoe vertellen we het de kinderen dat we gaan scheiden?

Kinderen denken soms dat zij door hun gedrag schuld hebben aan de scheiding en reageren daarom extra lief of juist heel boos als ze te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Daarom is het belangrijk om het nieuws van de scheiding gezamenlijk als ouders te brengen. Dat is een moeilijke opgave, maar wel erg belangrijk. Kinderen zijn pas gerustgesteld als u vertelt dat u als vader en moeder weliswaar niet meer voldoende van elkaar houdt om samen te blijven wonen, maar dat u beiden onvoorwaardelijk veel van uw kinderen blijft houden en dat uw kinderen evenveel van de andere ouder mogen blijven houden als van u. Vertel ook dat u de kinderen zoveel mogelijk zult betrekken bij alles wat u gaat afspreken. De ScheidingsMediator helpt u met verdere ideeën ter voorbereiding op dit gesprek met de kinderen.

Vind uw mediator in de buurt

Hoe moet het nu met ons koophuis en hypotheek?

Wij weten uit ervaring dat zekerheid over waar u en de eventueel met u mee verhuizende kinderen gaan wonen na scheiding, al de nodige rust geeft. Daarom vinden wij het belangrijk om dit onderwerp direct na aanvang van de mediation als eerste te bespreken. Er zijn vaak meerdere opties denkbaar. Wij onderzoeken met u wat de consequenties van de verschillende opties zijn en hoe deze financieel voor u uitpakken.

Lees meer over huisvesting

Hoeveel alimentatie krijg ik of moet ik gaan betalen?

Naast zekerheid over wonen is de zekerheid over een voldoende besteedbaar inkomen na de scheiding, van wezenlijk belang. Onze ervaren mediator maakt allereerst een geheel objectieve alimentatieberekening, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, maar gaat vervolgens op zoek naar een zodanig alimentatiebedrag zodat u beiden een vergelijkbare levensstandaard overhoudt. Dat is een van de belangrijkste voordelen van mediation bij scheiding: samen tot evenwichtige afspraken komen die aan beide kanten goed voelen.

Lees meer over financiën na scheiding

Hoe zit het met de opgebouwde pensioenen?

Niet een onderwerp waar u als eerste aan denkt bij een scheiding, maar daarmee niet minder belangrijk: het opgebouwde pensioen van zowel u als uw partner. U bent vrij in het maken van keuzes en er zijn verschillende mogelijkheden om tot een verdeling van pensioenaanspraken te komen, mede afhankelijk van de inhoud van het betreffende pensioenreglement. Uw scheidingsmediator kent alle varianten en legt u graag de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden uit.

Lees meer over de pensioenverdeling

Uw grootste zorgen beantwoord