Selecteer een provincie

Mediation: conflictbemiddeling bij een scheiding

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een mediator als bemiddelaar tussen echtparen, werkgevers en werknemers of andere deelnemers fungeert. De mediator stimuleert en begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een gepaste oplossing van het conflict. Het resultaat van een geslaagde mediation is een overeenkomst, opgesteld door de mediator, waarin de oplossing voor het conflict schriftelijk vastgelegd is.

De meest bekende mediation is de bemiddeling bij een echtscheiding. Maar deze vorm van conflictbeslechting is ook succesvol toe te passen bij:

 • Familiegeschillen
 • Teamgeschillen
 • Business mediation
 • Erfenisgeschillen

Wat doet een mediator precies?

Een mediator is een neutrale en onpartijdige bemiddelaar die betrokken is bij het oplossen van conflicten tussen twee of meer partijen. Een mediator is er voor u om:

 • Een neutrale en onpartijdige positie in te nemen tijdens het proces van de scheiding.
 • Gesprekken te leiden en vragen te stellen.
 • Te zorgen dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en zich gehoord voelen.
 • Alle praktische zaken die bij een scheiding horen te verhelderen. Zoals de verdeling van het vermogen en de goederen, de alimentatie en juridische zaken.
 • Afspraken vast te leggen in nauwe samenspraak met u beiden in een echtscheidingsconvenant en (als er minderjarige kinderen zijn) in een ouderschapsplan.
 • Het scheidingsproces verder te (helpen) afhandelen.
 • Op te letten of alle eventuele nadelen die aan een bepaalde keuze vastzitten bekend zijn, zodat u later nooit ergens fiscaal of financieel negatief door verrast wordt.

Welke effecten heeft mediation?

Met behulp van het toepassen van interventie- en gesprekstechnieken helpt de mediator de communicatie te herstellen. Een verstoorde communicatie kan ontstaan door emoties, misverstanden en oude patronen. De mediator begeleidt de gesprekken en stelt vragen, maar uiteindelijk maken de deelnemers zélf alle keuzes en afspraken om het conflict op te lossen en de onderlinge interactie te verbeteren. Onze mediators zijn ervaren en betrokken MfN-registermediators die allen gespecialiseerd zijn in bemiddeling bij echtscheiding. Vind bij ons een geschikte mediator voor uw situatie.

Wat is mediation?

Mediation kunt u zien als een vorm van conflictbemiddeling. Hierbij is een mediator bemiddelaar tussen echtparen, werkgevers en werknemers of andere deelnemers. De mediator stimuleert en begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een gepaste oplossing van het conflict. Het resultaat van een geslaagde mediation is een overeenkomst, opgesteld door de mediator, waarin de oplossing voor het conflict schriftelijk vastgelegd is.

Bij welke geschillen kan een mediator worden ingezet?

De meest bekende mediation is de bemiddeling bij een echtscheiding. Maar deze vorm van conflictbeslechting is ook succesvol toe te passen bij:

•    Familiegeschillen
•    Teamgeschillen
•    Business mediation
•    Erfenisgeschillen

Een mediator bij een echtscheiding

Een echtscheiding kan grote gevolgen hebben voor uw leven u na de scheiding. Hoe het verder gaat met de gezamenlijke opvoeding van de kinderen of hoe de gemeenschappelijke bezittingen verdeeld worden. Bemiddeling bij echtscheiding is een manier om op een constructieve en volwassen manier uit elkaar te gaan. Met een mediator hebben de betrokkenen fors meer inbreng in vergelijking met de verdeling die gemaakt wordt tijdens een echtscheidingsprocedure in de rechtbank.

Waarom kiezen voor een mediator scheiding?

Wanneer de wens voor een echtscheiding is uitgesproken tussen u en uw (ex)-partner is het vanzelfsprekend dat hier emoties bij komen kijken. Een echtscheiding is meestal een diepingrijpend emotioneel proces, met veel impact op alle aspecten van ieders leven. Omdat de voorwaarden bij een echtscheiding via de rechter voor scheve verhoudingen kan zorgen, kiezen veel mensen voor een mediator.

Uw eigen invloed op afspraken

Met een mediator is het mogelijk om meer invloed te hebben op de afspraken, op voorwaarde dat beide partijen welwillend zijn naar elkaar en open staan voor dialoog. De gespreks- en interventietechnieken van een mediator met rustige aandacht voor alles wat er speelt, draagt bij aan het vinden van een oplossing zonder dat negatieve emoties de overhand krijgen in het gesprek.

Mediation bij een echtscheiding met kinderen

Uit onderzoek naar de resultaten van mediation blijkt dan ook dat ouders na een echtscheiding mét mediation het ouderschapsplan eerder nakomen dan wanneer de rechter deze dwingend oplegt.

Wanneer een mediator inzetten?

Of een mediator u daadwerkelijk behulpzaam kan zijn, hangt af van wat u wilt bereiken met elkaar. Het doel van de mediator is niet om relaties te herstellen of zelfs uw scheiding te bewerkstelligen, maar om het vastgelopen conflict in beweging te krijgen en te begeleiden richting een oplossing. De mediator helpt u samen vast te stellen wat u te doen staat, en volgt u in wat voor u belangrijk is.

Andere redenen om een echtscheidingsmediator te bezoeken

 • Sneller proces dan een slepende rechtszaak
 • Gericht op prettige omgangsafspraken en afwikkeling van eigendom en vermogen waarbij ieders belang gediend is
 • Geen spanning voor de kinderen zoals bij een gevecht tussen de ouders in een rechtszaal, maar harmonie en samenwerking

Wanneer is mediation niet geschikt?

Als u écht lijnrecht tegenover elkaar staat in een conflict of scheiding, en geen water bij de wijn wilt doen, dan is het verstandiger om een advocaat in te schakelen. Als winnen van de ander uw motto is, zal mediation u zwaar vallen – omdat ieder dan ook het belang van de ander serieus zal moeten nemen. Wanneer één van u beiden, om wat voor reden dan ook, niet mee wil werken is mediation wel ingewikkeld. Mediation gebeurt immers op basis van vrijwilligheid omdat het ervoor zorgt dat beide deelnemers intrinsiek gemotiveerd zijn om hun kwestie op te lossen.

Verschil scheidingsafhandeling met een advocaat of een mediator

Een juridisch gevecht duurt vaak lang en brengt fiks hogere kosten met zich mee. Niet alleen in financiële zin, maar ook in emotionele en relationele zin. U zult zeer moeilijk als gezamenlijke ouders een goed team kunnen vormen, want een juridisch proces laat diepe sporen na en vergroot het onderlinge wantrouwen. De vraag is dus of het niet verstandiger is om eerst mediation te proberen.

Hoe vind ik een goede mediator?

Als u op internet rondkijkt, ziet u al gauw door de bomen het bos niet meer. Zoveel wordt er aangeboden en schreeuwt om uw aandacht. Bij wie moet u zijn? Om u bij te kunnen staan, zorgt Dé ScheidingsMediator ervoor dat u in contact komt met een ervaren MfN mediator bij u in de buurt. Daarvoor bieden we onder meer een handige postcodechecker aan op deze site, waarmee u eenvoudig een mediator in uw buurt vindt.

De kosten van een mediator

Mediation bij scheiding kan bij Dé ScheidingsMediator al vanaf €59,- per persoon voor de gehele mediation! Klik hier voor meer informatie over de kosten van mediation.

Wat mag je verwachten bij dé ScheidingsMediator

Bij Dé ScheidingsMediator bieden wij u een aantal voordelen waarmee we ons onderscheiden van andere aanbieders. Dé ScheidingsMediator is namelijk een extra keurmerk voor kwaliteit. Enkele kernwaarden die dit onderbouwen zijn:

 • Uitsluitend MfN geaccrediteerde mediators
 • Betrokken en menselijke professionals
 • Gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Goede nazorg, en niet alleen aandacht voor het zakelijke
 • Goed opgeleide mediators met veel ervaring
 • Veelal voorzien van extra certificaten, zoals familie mediation en KIES (Kinderen In Een Scheiding) accreditatie
 • Mediators verspreid over heel Nederland, dus altijd een mediator in de buurt

Wilt u meer weten over Dé ScheidingsMediator? Neem dan gerust contact met ons op via de online contactpagina. Wij luisteren graag naar uw verhaal.

Veelgestelde vragen

Waarom mediator bij scheiding?

Wat is de taak van een mediator bij een scheiding?

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die tijdens het scheidingsproces een neutrale positie inneemt. De mediator begeleidt en faciliteert tijdens gesprekken en staat u inhoudelijk bij tijdens de scheiding. Tijdens de gesprekken is de mediator gericht op het herstel of de verbetering van de communicatie tussen u beiden. Dit is noodzakelijk om op een constructieve manier afspraken te maken die later ook beklijven. Daarnaast helpt de mediator bij het maken van praktische afspraken, zoals over de hoogte van de alimentatie, over hoe het gaat met uw gezamenlijke woning of de afwikkeling van uw pensioen. De mediator zal de afspraken in een echtscheidingsconvenant, en eventueel ouderschapsplan, samen met u vastleggen en de scheiding verder afwikkelen met hulp van een goede advocaat.

Bevindt u zich in een scheiding waarbij u zich lijnrecht tegenover uw ex-partner bevindt en de communicatie zodoende belemmerd is, dat afspraken maken niet mogelijk is? Bent u zelf of de ander alleen gericht op ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen van de ander’?Dan is het beter om een scheidingsadvocaat in te schakelen. Ook wanneer één van u beiden niet vrijwillig wil participeren, is mediation geen goede oplossing. Mediation gebeurt namelijk volledig op basis van vrijwilligheid. Wanneer er een advocaat moet worden ingeschakeld, moet u wel rekening houden met hogere kosten en een langer juridisch proces. Het proberen van mediation is daarom altijd de moeite waard.

Hulp van een mediator tijdens uw scheiding kan verschillende praktische voordelen hebben.
Allereerst bemiddelt een mediator als onafhankelijke en onpartijdige derde bij de communicatie tussen u beiden. De kans op strijd tussen partners neemt hiermee aanzienlijk af, waardoor er afspraken gemaakt kunnen worden zonder tussenkomst van een scheidingsadvocaat of rechter. Bovendien beschikt een mediator over de juiste kennis om u deskundig te adviseren tijdens het gehele scheidingsproces. De mediator helpt bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan en handelt de scheiding voor u af.

Een mediator is een onafhankelijke deskundige die onpartijdig partners bijstaat bij het oplossen van een conflict of scheiding. De mediator gaat samen met beide partijen op zoek naar een oplossing middels gezamenlijke gesprekken, adviseert en begeleidt bij het maken van afspraken. Een mediator helpt u om afspraken op papier te zetten en de scheiding af te handelen, zonder tussenkomst van een advocaat. Daarbij is de mediator ‘partijdig voor allebei’, ofwel ‘meervoudig partijdig’. Ieder weet precies wat zijn of haar rechten zijn, en ook welke nadelen kleven aan iedere keuzeoptie.

Een advocaat behartigt de belangen van één partij tijdens de scheiding en dient ook deskundig te advizeren, bepaalt dus sterk uw eigen keuze. De communicatie tijdens de scheiding verloopt niet meer rechtstreeks tussen u beiden onderling, maar gaat via de advocaten, waarbij zij veelal de afspraken rondom de scheiding maken. Het inhuren van een advocaat gaat gepaard met fors hogere kosten en een langere juridische procedure.