Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Financiële verantwoordelijkheden na scheiding

Partneralimentatie en kinderalimentatie

Na een scheiding blijft u financieel nog een periode met elkaar verbonden. Dit geldt als u minderjarige kinderen heeft, doordat u de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid voor hen blijft houden - de kinderalimentatie. Maar als u geen minderjarige kinderen heeft, ziet de wet u als ex partners voor een aantal jaren financieel ook nog voor elkaar verantwoordelijk - de partneralimentatie. En soms is er een combinatie van beide. Als Dé ScheidingsMediator begeleiden we u van harte om het vaak emotionele gesprek hierover met elkaar te voeren. We maken de wettelijke berekeningen en helpen u de juiste keuze te maken.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Partneralimentatie

Een belangrijke kwestie betreft de hoogte van de te betalen of te ontvangen partneralimentatie na uw echtscheiding. Dit bepaalt immers in belangrijke mate uw financiële toekomst. In Nederland zijn hier allerlei wetten en normen voor, die op basis van uw daadwerkelijke inkomen bepalen wie alimentatiegerechtigd (ontvanger) en alimentatieplichtig (betaler) is. Uw mediator bij Dé ScheidingsMediator zal u precies vertellen wat in uw situatie ieders draagkracht is. Is er sprake van een groot verschil in inkomen? Is er draagkracht bij de meestverdienende om de minstverdienende financieel te ondersteunen?

Belangrijk om te weten is dat kinderalimentatie altijd voorrang heeft boven partneralimentatie. Dus als de draagkracht van de meestverdienende volledig is besteed aan de bekostiging van de kinderen, is er geen ruimte meer voor partneralimentatie. Ook niet als er toch wel financiële behoefte zou bestaan bij de alimentatiegerechtigde (ontvanger). 

Partneralimentatie is in Nederland alleen bij wet geregeld voor mensen die hun relatie juridisch vorm hebben gegeven door middel van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De mensen met een samenlevingscontract hebben meestal geen afspraken over partneralimentatie in hun contract opgenomen, zodat er dan dus geen sprake is van rechten of plichten op dit gebied. Mensen zonder enige vorm van contract die met elkaar samenleven, hebben wettelijk gezien geen enkel recht op partneralimentatie. Deze verschillen kunnen nogal eens tot emotionele en zelfs schrijnende situaties leiden. 

Wel moet hierbij vermeld worden dat u altijd met elkaar in goed overleg tot eigen afspraken mag komen rondom de partneralimentatie; u mag er vrij over spreken en onderhandelen. Hoofddoel is dat u beiden in alle vrijheid overeenstemming bereikt, de fiscale mogelijkheden optimaal benut en goed met de afspraken kunt leven. Dat het voor u beiden rechtvaardig voelt. We maken het vaak mee dat er een groot verschil wordt beleefd tussen wat de wet rechtvaardig en eerlijk vindt, en wat u zelf rechtvaardig en eerlijk vindt. We vinden het belangrijk dat u hier openlijk en vrijuit over kunt spreken met elkaar. Uw mediator helpt u hierin de voor u passende keuzes te maken, en deze juridisch en fiscaal correct samen met u vast te leggen.

Uitkoop partneralimentatie

Sommige mensen ervaren het als niet prettig om maandelijks een partneralimentatie te moeten betalen of ontvangen. Het voelt niet goed om financieel nog een flinke periode met elkaar verbonden te blijven. Zij wensen alles het liefst in een keer af te tikken bij hun scheiding. Zeker als er geen minderjarige kinderen zijn, komt dit nog wel eens voor. Dan biedt de wetgever de mogelijkheid om de partneralimentatie af te kopen. Ook hierin kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in wat de consequenties zijn, met name fiscaal. Ook is de timing van betaling en het daadwerkelijk regelen van de uitkoop van groot belang. Vraag Dé ScheidingsMediator naar waar u op moet letten.

Actueel: Partneralimentatie verkort van 12 naar 5 jaar | Alimentatie in 2023 met 3,4% verhoogd

Kinderalimentatie

Als u als partners uit elkaar gaat en u hebt kinderen, dan maakt u een zeer ingewikkeld proces mee. Uw relatie als geliefden is voorbij, maar uw gezamenlijk ouderschap blijft. Er moet dus heel bewust worden geïnvesteerd in het kunnen blijven van een goed samenwerkend 'ouderschapsteam', levend vanuit twee losse huishoudens. Naast allerlei praktische en opvoedkundige afspraken die daarbij nodig zijn, is daarbij ook zeer belangrijk dat u afspraken maakt over de juiste verdeling van de bekostiging van de kinderen. Daarmee komt de kinderalimentatie ter sprake.

Net als bij de partneralimentatie gelden ook voor de kinderalimentatie verschillende wetten en normen in Nederland, die bepalen wat er van u als ouders hierin verwacht wordt. Alle mediators van Dé ScheidingsMediator zijn hierin geprofessionaliseerd. Wij werken, net als iedere deskundige mediator en advocaat, vanuit de zogenaamde 'Trema-normen' waarin gesproken wordt over ieders draagkracht, de behoefte van de kinderen en hoe de totale kosten tussen beide ouders verdeeld zullen moeten worden. Bepalende factoren zijn het individuele inkomen, de eigen woonlast, de zorgpremie en natuurlijk hoeveel tijd in de week je voor de kinderen aan het zorgen bent.

De concrete hoogte van de kinderalimentatie is ook afhankelijk van waar de kinderen ingeschreven staan. Dat is namelijk van invloed op wie de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt. Ook eventuele kinderopvangkosten spelen hierin nog een rol. Omdat je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet, is het verstandig dit alles tot in detail door te spreken met uw mediator. Dan heeft u daarna zicht op al uw rechten en plichten, op hoeveel huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en alimentatie u te ontvangen hebt. Of u gebruik kunt maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ook bekeken.

Wat velen niet weten is dat er fiscale voor- en nadelen verbonden zijn met de keuze van de officiële verblijfplaats van uw kinderen. Zo kan er gekozen worden voor inschrijving van het ene kind bij de ene ouder en het andere kind bij de andere ouder, waardoor er verhoudingsgewijs veel meer kindgebonden budget beschikbaar komt. Dit verschil kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Juist bij lagere inkomens! Wij zetten voor u alle mogelijkheden en uitkomsten rondom kinderalimentatie op een rijtje.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode