Stuur mij een bericht

  • Hidden


Emotionele impact

Wat in een scheidingsmediation heel belangrijk is, is niet zozeer een ‘snelle oplossing’ (ook al kan dat ook alle prioriteit krijgen desgewenst), maar juist ook begrip en erkenning voor je situatie en je emoties. Zolang aan begrip, erkenning of herstel van vertrouwen niet is gewerkt, lukt het je maar moeizaam om op een goede manier afscheid te nemen van elkaar of de ouderlijke verantwoordelijkheden als team op te pakken. Daarom besteed ik ook echt aandacht aan de emotionele impact van het besluit om te gaan scheiden en is er alle ruimte voor de mentale aspecten van de scheiding. Zo kweken we (weer) onderling begrip en respect tussen jullie.

Constructief overleg

Wanneer je beiden besloten hebt om uit elkaar te gaan, begint er een periode van een scala aan gevoelens. Ontkenning, verwarring, boosheid, frustratie, verdriet, angst, wantrouwen – dit en nog veel meer kan allemaal langskomen. Dit maakt het natuurlijk erg ingewikkeld om op een rustige en constructieve manier met elkaar te blijven praten en overleggen. Bijna niemand lukt dat zonder professionele hulp daarbij. Ik zorg graag voor de betrokken en deskundige begeleiding die je dan nodig hebt.

Van advocaat naar mediator

Jarenlang heb ik als advocaat particulieren en bedrijven bijgestaan in conflictsituaties. Ik weet dus wat het met mensen kan doen, wanneer ze voor de rechter tegenover elkaar komen te staan. Mijn ervaring is dat niemand er beter van wordt wanneer er alleen maar voor ‘het eigen gelijk’ gevochten wordt. Een scheiding is ook geen ‘win-lose’-kwestie. Het gaat om veel meer dan een juridische beslissing met een winnaar en een verliezer. Een onderlinge oplossing waar goed over nagedacht en nagevoeld is, geniet voor mij altijd de voorkeur boven een uitspraak van een rechter. Daarom heb ik uiteindelijk gekozen voor het vak van mediator. Daarmee kunnen we zelfs werken aan wat ik noem ‘win-win-plus’! Er wordt dan niet alleen recht gedaan aan de belangen van alle betrokkenen, maar je draagt zelf de oplossing aan en beslist in gezamenlijkheid. Je bepaalt zelf met elkaar hoe de toekomst – samen én apart – eruit ziet!

Een menselijke oplossing vinden

In mijn werk als advocaat was ik altijd al groot voorstander van onderlinge geschiloplossing. Uit ervaring weet ik dat een juridische oplossing weliswaar duidelijkheid geeft, maar vaak niet het werkelijke onderlinge conflict oplost. Zeker een langlopend (juridisch) conflict is ingrijpend en ongewenst. Het roept allerlei negatieve gevoelens op en geeft veel spanningen. Ik ben blij dat ik nu in een heel ander klimaat met scheidende mensen om de tafel zit en dat ik een bijdrage kan leveren aan de menselijke kant van conflictoplossing. Mijn drijfveer om cliënten meer te bieden dan maar een schamele juridische oplossing, heeft mij dan ook doen besluiten mijn toga aan de wilgen te hangen en te kiezen voor het vak van mediator. En ik heb daar nooit spijt van gehad.

Het mediationproces

Een mediation begint altijd met een kosteloze en vrijblijvende intake bij mij, een open kennismakingsgesprek. Alles mag daarin besproken worden. Kom gerust met alle vragen die er zijn. Mocht je twijfelen of mediation wel iets voor je is, neem dan ook rustig contact met mij op. Als je helemaal aan het begin van alles staat, en je misschien ook nog niet zeker weet of je wel mediation wilt gaan doen met elkaar, ben je van harte welkom voor een laagdrempelig kennismakingsgesprek.

Ik heet jullie in alle openheid en rust welkom voor zo’n kennismaking, waar geen kosten aan verbonden zijn en wat ook volledig vrijblijvend is. Gewoon eens vertellen wat je zoekt en nodig hebt, wat je voelt en denk, waar je tegenop ziet, wat er allemaal geregeld moet worden. Bij mij krijg je al snel rust en overzicht in jullie proces. En weet je wat je te doen staat samen. Ik geef jullie alle informatie die je nodig hebt om in alle rust de keuze voor mediation te maken. En of ik de mediator ben, waar het mee klikt.

Is het kennismakingsgeprek goed voor je gegaan, dan kun je aangeven dat je officieel de mediation bij mij wilt starten. Dat zou zelfs al aansluitend kunnen zijn. Dan komen we de Mediationovereenkomst overeen, waarin we vastleggen dat ik volgens de beroepsregels van het vak jullie zal begeleiden. Op basis daarvan kunnen we vervolgens subsidie gaan aanvragen voor je mediation, zodat de kosten ook mooi laag kunnen worden gehouden. Vervolgens gaan we vaststellen waarmee we van doen hebben rond je relatievorm, je alimentatie situatie en je vermogen. Welke documenten heb je allemaal precies nodig? Moet er een Ouderschapsplan komen? Een Echtscheidingsconvenant? Of zijn er geen kinderen, maar is er bij voorbeeld een eigen woning?

Als mediator help ik je te inventariseren wat er allemaal moet worden vastgelegd en breng ik overzicht aan. Ik attendeer je op wat er juridisch en fiscaal allemaal aan wetten zijn, waar je rekening mee moet houden. En als er in het proces te sterke emoties zijn om ermee door te gaan, geven die emoties alle voorrang. “Emoties komen van rechts”, is mijn overtuiging. Die kunnen niet genegeerd worden. Maar ik help jullie ook om de ‘zakelijke koers’ niet te verliezen, want er moet natuurlijk wel van alles geregeld worden ook. Sterker nog, het snel inzetten op het overzicht krijgen van je financiële situatie geeft vaak al heel veel emotionele rust. Je weet waar je aan toe bent en wat de keuzemogelijkheden zijn.

Het mediationproces is af zodra jullie alles hebben vastgelegd en ondertekend, zodat – in het geval je gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had – de stukken overgedragen kunnen worden aan de advocaat die alles indient bij de rechtbank. Dan start de juridische fase van jullie scheidingsproces. De mediation is daarmee beëindigd.

Overigens mag je bij mij altijd na afloop nog weer aankloppen voor nazorg. Speelt er toch nog weer flinke miscommunicatie? Heb je behoefte aan nog een keer spreken over wat alles met je heeft gedaan en doet? Is er een wijziging in je situatie qua inkomen of woonlast of nieuwe partner? Voel je vrij om hierin opnieuw mij als mediator te raadplegen. Is het twee jaar geleden dat je bij me was? Dan kunnen we zelfs opnieuw subsidie aanvragen voor je.

Wat anderen over mr. Gabriëlle Gijsberts zeggen

Daar zijn we trots op

persoonlijk, zonder te persoonlijk te zijn.

Ik heb een zeer prettige mediator gehad aan Gabrielle. Ze stelde me op mijn gemak, en gaf me het idee dat ze zich betrokken voelde. Ze luisterde goed naar onze wensen en ging hier zorgvuldig mee om. Wat ik erg prettig heb gevonden heb was, dat ze niet alleen zakelijk was, maar ons ook als persoon zag. Ze gaf ook aan als ze iets niet wist, wat meer vertrouwen geeft als iemand die doet alsof hij/zei alles weet.
Ingrid Allaart uit Maarssen
5 december 2023

Probeer “betrokkenheid” in evenwicht te brengen met “zenden” en “luisteren” te vinden.

Betrokkenheid en enthousiasme is goed. Voor meer complexe scheidingen is meer dossier-kennis en deskundigheid van de mediator zelf gewenst.
Rogier uit Amstelveen

Zeer kundige en betrokken mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
marcus uit Breukelen