Al geruime tijd is er een lobby om de partneralimentatie te wijzigen. Er gaan steeds meer stemmen op dat het niet meer van deze tijd is dat als je gaat scheiden je maximaal 12 jaar aan partneralimentatie moet betalen.

Inmiddels is er in de tweede kamer een meerderheid die de partneralimentatie wil aanpassen naar 5 jaar, dit was oorspronkelijk maximaal 12 jaar. Deze zogenaamde initiatiefwet is ingediend door de PvdA, D66 en de VVD en krijgt inmiddels steun van de oppositie partijen SP, Groen Links en de PVV.

Zij hebben de mening dat ex-partners, meestal mannen, met de huidige wetgeving maximaal 12 jaar aan partneralimentatie moeten betalen terwijl de ex-partners zelf voldoende inkomen hebben om rond te komen. Dan wel dat de ex-partners verdiencapaciteit hebben om hun inkomen te laten toenemen.

Invoering op zijn vroegst in 2020

Op zijn vroegst kan deze wet worden ingevoerd op 1 januari 2020 en is dan van toepassing op echtscheidingen die vanaf die datum worden uitgesproken.

Deze wetgeving gaat expliciet over partneralimentatie en niet over kinderalimentatie. Deze laatste valt buiten de mogelijke nieuwe wetgeving.

Ook zijn er nogal wat uitzonderingen benoemd waarbij de gestelde 5 jaar niet van toepassing is. Deze uitzonderingen zijn bijvoorbeeld voor gezinnen met jonge kinderen. Hierbij is de gedachte dat jonge gezinnen nog de zorg voor hun kinderen moet regelen en derhalve de gelegenheid behouden zoals nu het geval is om de zorg voor hun kinderen op zich te nemen.