Partneralimentatie

Hoe wordt partneralimentatie bepaald?

Een belangrijke kwestie betreft de hoogte van de te betalen of te ontvangen partneralimentatie na je echtscheiding. Dit bepaalt immers in belangrijke mate je financiële toekomst. In Nederland zijn hier allerlei wetten en normen voor, die op basis van je daadwerkelijke inkomen bepalen wie alimentatiegerechtigd (ontvanger) en alimentatieplichtig (betaler) is. Je mediator bij Dé ScheidingsMediator zal je precies vertellen wat in je situatie ieders draagkracht is. Is er sprake van een groot verschil in inkomen? Is er draagkracht bij de meestverdienende om de minstverdienende financieel te ondersteunen?

Belangrijk om te weten is dat kinderalimentatie altijd voorrang heeft boven partneralimentatie. Dus als de draagkracht van de meestverdienende volledig is besteed aan de bekostiging van de kinderen, is er geen ruimte meer voor partneralimentatie. Ook niet als er toch wel financiële behoefte zou bestaan bij de alimentatiegerechtigde (ontvanger).

 

Partneralimentatie

In goed overleg

Wel moet hierbij vermeld worden dat je altijd met elkaar in goed overleg tot eigen afspraken mag komen rondom de partneralimentatie; je mag er vrij over spreken en onderhandelen. Hoofddoel is dat je beiden in alle vrijheid overeenstemming bereikt, de fiscale mogelijkheden optimaal benut en goed met de afspraken kunt leven. Dat het voor jullie beiden rechtvaardig voelt. We maken het vaak mee dat er een groot verschil wordt beleefd tussen wat de wet rechtvaardig en eerlijk vindt, en wat je zelf rechtvaardig en eerlijk vindt. We vinden het belangrijk dat je hier openlijk en vrijuit over kunt spreken met elkaar. Je mediator helpt je hierin de voor jou passende keuzes te maken, en deze juridisch en fiscaal correct samen met je vast te leggen.

Partneralimentatie

Recht op alimentatie

Partneralimentatie is in Nederland alleen bij wet geregeld voor mensen die hun relatie juridisch vorm hebben gegeven door middel van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De mensen met een samenlevingscontract hebben meestal geen afspraken over partneralimentatie in hun contract opgenomen, zodat er dan dus geen sprake is van rechten of plichten op dit gebied. Mensen zonder enige vorm van contract die met elkaar samenleven, hebben wettelijk gezien geen enkel recht op partneralimentatie. Deze verschillen kunnen nogal eens tot emotionele en zelfs schrijnende situaties leiden.

Partneralimentatie

Uitkoop partneralimentatie

Sommige mensen ervaren het als niet prettig om maandelijks een partneralimentatie te moeten betalen of ontvangen. Het voelt niet goed om financieel nog een flinke periode met elkaar verbonden te blijven. Zij wensen alles het liefst in een keer af te tikken bij hun scheiding. Zeker als er geen minderjarige kinderen zijn, komt dit nog wel eens voor. Dan biedt de wetgever de mogelijkheid om de partneralimentatie af te kopen. Ook hierin kunnen wij je helpen inzicht te krijgen in wat de consequenties zijn, met name fiscaal. Ook is de timing van betaling en het daadwerkelijk regelen van de uitkoop van groot belang. Vraag Dé ScheidingsMediator naar waar je op moet letten.

Actueel: Partneralimentatie verkort van 12 naar 5 jaar | Alimentatie in 2024 met 6,2% verhoogd

Kinderalimentatie

Als je als partners uit elkaar gaat en je hebt kinderen, dan maak je een zeer ingewikkeld proces mee. Je relatie als geliefden is voorbij, maar je gezamenlijk ouderschap blijft. Er moet dus heel bewust worden geïnvesteerd in het kunnen blijven van een goed samenwerkend ‘ouderschapsteam’, levend vanuit twee losse huishoudens. Naast allerlei praktische en opvoedkundige afspraken die daarbij nodig zijn, is daarbij ook zeer belangrijk dat je afspraken maakt over de juiste verdeling van de bekostiging van de kinderen. Daarmee komt de kinderalimentatie ter sprake.

Net als bij de partneralimentatie gelden ook voor de kinderalimentatie verschillende wetten en normen in Nederland, die bepalen wat er van jou als ouders hierin verwacht wordt. Alle mediators van Dé ScheidingsMediator zijn hierin geprofessionaliseerd. Wij werken, net als iedere deskundige mediator en advocaat, vanuit de zogenaamde ‘Trema-normen’ waarin gesproken wordt over ieders draagkracht, de behoefte van de kinderen en hoe de totale kosten tussen beide ouders verdeeld zullen moeten worden. Bepalende factoren zijn het individuele inkomen, de eigen woonlast, de zorgpremie en natuurlijk hoeveel tijd in de week je voor de kinderen aan het zorgen bent.

 

Kinderalimentatie

Fiscale gevolgen

Wat velen niet weten is dat er fiscale voor- en nadelen verbonden zijn met de keuze van de officiële verblijfplaats van je kinderen. Zo kan er gekozen worden voor inschrijving van het ene kind bij de ene ouder en het andere kind bij de andere ouder, waardoor er verhoudingsgewijs veel meer kindgebonden budget beschikbaar komt. Dit verschil kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Juist bij lagere inkomens! Wij zetten voor je alle mogelijkheden en uitkomsten rondom kinderalimentatie op een rijtje.

Kinderalimentatie

Hoogte van de alimentatie

De concrete hoogte van de kinderalimentatie is ook afhankelijk van waar de kinderen ingeschreven staan. Dat is namelijk van invloed op wie de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt. Ook eventuele kinderopvangkosten spelen hierin nog een rol. Omdat je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet, is het verstandig dit alles tot in detail door te spreken met je mediator. Dan heb je daarna zicht op al je rechten en plichten, op hoeveel huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en alimentatie je te ontvangen hebt. Of je gebruik kunt maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ook bekeken.