Wat is een RvR-geregistreerd High Trust Mediator

Deze mediators dienen aan diverse kwaliteitseisen te doen. Ten eerste zijn er de ‘gewone’ RvR-geregistreerde mediators. Daarboven zijn er RvR-geregistreerde High Trust Mediators. High Trust – hoog vertrouwen – geldt als een extra kwaliteitskeurmerk. Dit duidt op een duurzame samenwerking, die onder meer het proces van subsidieverlening soepeler maakt.

De samenwerking tussen de RvR en High Trust Mediators is gestoeld op zes kernaspecten.

De zes kernaspecten van High Trust Mediation

-Samen verantwoordelijk: Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de rechtsbijstand.
-Ruimte voor vertrouwen: Het woord zegt het al, vertrouwen is de basis van High Trust. Met duidelijke verwachtingen en openheid worden de wederzijdse risico’s zo klein mogelijk gemaakt.
-Versterken van de relatie: Beide partijen zetten zich in voor het versterken van de relatie, onder meer door punten van ander inzicht bespreekbaar te maken.
-Vrijwillige naleving: Naleving van de regels vindt plaats vanuit verantwoordelijkheid. Dat versterkt de rechtmatigheid.
-Ondersteuning en transparantie: De RvR biedt mediators de juiste ondersteuning, onder meer door een goed aanvraagsysteem, door kennis over te brengen en transparantie over de beslissingen en de organisatie.
-Samen makkelijker: High Trust-samenwerking resulteert in een duurzame manier van werken, onder meer doordat administratieve lasten en onnodige obstakels zoveel mogelijk weggenomen worden.

Hoge kwaliteit van dienstverlening

Deze aspecten dragen allemaal bij aan de snelle en hoge kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten. Diverse RvR-geregistreerde High Trust Mediators zijn aangesloten bij Dé ScheidingsMediator. Neem contact met ons op voor meer informatie over de RvR High Trust Mediator bij u in de buurt.

Bekijk hier meer informatie over High Trust Mediators