Belangrijkste voordelen van mediation bij scheiding

Mediation bij echtscheiding heeft allerlei voordelen ten opzichte van een procedure waarin beide partijen via een advocaat hun recht proberen te halen. Zo hou je als scheidende partners zelf de regie over jouw echtscheiding, blijft jouw relatie (als ouders) beter in stand en ben je goedkoper uit.

Wat is mediation?

Mediation is het proces waarbij twee gesprekspartners onder leiding van een mediator proberen om een conflict of meningsverschil op te lossen. In het geval van een echtscheiding gaan de scheidende partners het gesprek aan om samen tot afspraken te komen over de afronding van hun huwelijk. Alle aspecten komen daarbij aan bod: van de vraag wat er met het eigen huis moet gebeuren tot aan de fiscale gevolgen van de echtscheiding. De mediator begeleidt het proces, stelt de juiste vragen en zorgt ervoor dat de afspraken op de juiste manier worden vastgelegd. Hij of zij kiest geen partij, maar geeft beide partijen de ruimte om voor hun belangen op te komen.

De mediators van Dé ScheidingsMediator zijn gecertificeerd, hebben uitstekende kennis van zaken, geven ruimte aan de emoties die bij een echtscheiding horen en hebben veel oog voor het belang van eventuele kinderen.

Mediation bij echtscheiding voorkomt beslissingen van de rechter

Een van de belangrijkste kenmerken van mediation is dat er geen winnaars of verliezers zijn. Onder leiding van de scheidingsmediator gaan de scheidende partners op zoek naar oplossingen waar ze zich allebei in kunnen vinden. Die oplossingen passen per definitie beter dan besluiten die door een rechter zijn opgelegd. Die komen immers tot stand na een procedure waarin jullie allebei een advocaat hebben die alleen jouw eigen belangen behartigt. Die werkwijze zorgt voor scherpere tegenstellingen en maakt de kans op een vechtscheiding alleen maar groter.

Met mediation wordt niet alleen de scheiding op de juiste manier afgehandeld, ook legt die werkwijze een goede basis voor een nieuwe toekomst zonder elkaar. Je houdt zodoende zelf de regie over jouw scheiding.

Mediation draagt bij aan het samen ouder blijven

Mediation bij echtscheiding houdt de relatie tussen jou als scheidende partners beter in stand. Dat is sowieso al prettig, maar zeker belangrijk wanneer je kinderen hebt en als ouders met elkaar verder moet. Ouders die de afspraken over hun kinderen zelf gemaakt hebben, zijn veel beter gemotiveerd om zich aan die afspraken te houden dan ouders die zich aan het oordeel van de rechter moeten houden. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat het ook voor de kinderen veel prettiger is wanneer hun ouders na de scheiding goed met elkaar omgaan.

Dat ex-partners na mediation beter door één deur kunnen dan mensen die in een vechtscheiding zijn beland, komt ook doordat een mediationproces helpt bij de verwerking van de echtscheiding. Een scheiding is doorgaans een zeer emotionele periode, met verdriet, woede, teleurstelling en/of wanhoop. De mediator maakt het mogelijk om daar in een veilige omgeving samen over te praten en in te gaan op de achtergronden van de scheiding. Op die manier ontstaat vaak meer begrip voor elkaars standpunten en situatie.

Mediation richt zich ook op financiële kwesties

Tijdens de mediation komen alle aspecten die te maken hebben met een echtscheiding aan bod. De mediator richt zich dus ook op financiële kwesties. Hij of zij zorgt er om te beginnen voor dat er duidelijkheid is over de financiële situatie. Aan de hand daarvan gaan jullie samen op zoek naar passende oplossingen. De mediator maakt onder meer een vermogensopstelling en een alimentatieberekening. Ook andere financiële en fiscale gevolgen van de echtscheiding worden behandeld. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de hypotheek en het eigen huis? Wat gebeurt er met het pensioen en wat betekent het allemaal voor de belasting? Samen met de mediator creëer je ook op financieel gebied duidelijkheid voor de toekomst.

Ook een advocaat kan voor financieel overzicht en duidelijkheid zorgen, maar hij of zij is doorgaans meer gewend om in regels en juridische termen te denken. De mediator kent de regelgeving natuurlijk ook, maar is meer gericht op het vinden van creatieve oplossingen. Als beide partijen het eens zijn blijkt er vaak meer mogelijk dan vooraf op basis van de regels wordt gedacht.

Mediation bij scheiding is goedkoper en sneller dan een advocaat

Een ander belangrijk voordeel is het financiële plaatje. De kosten van mediation zijn (veel) lager dan in een proces waarbij beide partijen een advocaat inhuren. Hoeveel mediation bij scheiding kost is afhankelijk van de specifieke situatie en het aantal gesprekken met de mediator, maar dat is ook bij een procedure met advocaten het geval.

Daarnaast kan een scheiding dankzij mediation sneller verlopen dan via advocaten. De mediator is een bruggenbouwer die op zoek gaat naar wat jullie bindt, terwijl een advocaat zoekt naar tegenstellingen. Alleen daarom al verloopt een mediationproces soepeler. De lijnen zijn kort, je zit bij elkaar aan tafel en kunt dus direct communiceren. Eventuele misverstanden kan je direct uit de weg ruimen en wanneer het nodig is zijn afspraken snel gemaakt. Die manier van werken scheelt tijd – en dus geld –, ten opzichte van een procedure waarbij je via twee advocaten met elkaar communiceert. Ook zal de mediator de voortgang van het proces waarborgen en zijn of haar best doen om het mediationproces binnen afzienbare tijd af te ronden.

Versoepel jouw echtscheiding met mediation

Een echtscheiding is hoe dan ook een heftige en emotionele periode. Hoe je dit proces doormaakt en er later op terugkijkt, heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand. Mediation werkt als smeerolie voor een zo soepel mogelijk echtscheidingsproces. De mediators van Dé ScheidingsMediator beschikken allemaal over de juiste certificaten, kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen om jouw echtscheiding waardig te helpen afronden. Er is altijd een mediator bij jou in de buurt. Van Amsterdam tot Enschede en van Groningen tot Maastricht.

Wanneer is mediation niet geschikt?

In veruit de meeste gevallen is mediation een zeer geschikte manier om een echtscheiding af te handelen. Toch zijn er situaties denkbaar waarin het beter is om een advocaat in de arm te nemen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de medewerking van beide betrokkenen. Als één van de twee écht niet mee wil werken, wordt de mediation waarschijnlijk geen succes. Datzelfde geldt wanneer de relatie dusdanig verstoord is dat men de ander niets meer gunt.

Ook wanneer er een gerechtelijke uitspraak ligt – bijvoorbeeld een beslaglegging –, is dat geen goede basis voor een mediationproces. Is er sprake geweest van fysiek geweld, dan is mediation evenmin een goed idee.

De mediators van Dé ScheidingsMediator zijn transparant over de vraag of mediation in jouw geval geschikt is. Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen ze je daar meer over vertellen.

Veelgestelde vragen

Is mediation bindend?

Tijdens de mediation kunnen afspraken niet afgedwongen worden. Onder begeleiding van de mediator dienen de betrokkenen het samen eens te worden. Zijn de afspraken eenmaal gemaakt, staan ze op papier – bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant – en is dat document door beide partijen ondertekend? Dan zijn de afspraken bindend en kunnen de betrokkenen elkaar daar aan houden.

Nee, in Nederland is mediation bij echtscheiding niet verplicht. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de medewerking van beide betrokkenen. Het is belangrijk dat zij allebei het nut en de potentie van mediation bij echtscheiding inzien.

Alleen een rechter kan scheidende partners in bepaalde gevallen verplichten om met een mediator aan de slag te gaan. De mediator informeert de rechter in dat geval over de voortgang van het traject. Beide partijen zijn dan wél verplicht om mee te werken. Het blijft echter de vraag of de betrokkenen zich voldoende inzetten om daadwerkelijk tot oplossingen te komen.

Scheidende partners die gebruik maken van mediation, betalen zelf de kosten. Beide partijen ontvangen een declaratie voor de helft van de werkzaamheden van de mediator. Dat gebeurt op basis van een uurtarief. Stellen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betalen een eigen bijdrage. Daarnaast zijn er kosten voor de formele afhandeling van de echtscheiding bij de rechtbank. Dat heet het ‘griffierecht’. Ook zijn er rechtsbijstandverzekeringen die de kosten voor mediation dekken. Voorafgaand aan de mediation kan dan een vergoeding worden aangevraagd.

Ondanks alle voordelen van mediation, zijn er situaties mogelijk waarin mediation niet werkt. Het kan gebeuren dat een van beide partijen zich blijft verzetten tegen de mediation of de scheiding zelf, waardoor het onmogelijk wordt om samen tot afspraken te komen. In dat geval blijft het mogelijk om alsnog allebei een advocaat in de arm te nemen en via hen de echtscheiding te regelen. Een rechter zal dan uiteindelijk uitspraak doen over de scheiding.