Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Scheiden stappenplan

Een scheiding in 5 stappen

Het gaat al een tijdje minder goed en u of uw partner heeft de beslissing genomen om te gaan scheiden. Er komt op dat moment veel op u af, zowel praktisch als emotioneel gezien. Om u voldoende houvast in deze onzekere periode te geven, beschrijven we hieronder in stappen hoe het scheidingsproces er globaal uitziet.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode
Review over Ivette Folkers, Emmen Heel goed
Alle informatie gehad die nodig was Wat ik fijn vond Dat er heel veel rekening gehouden werd met het emotioneel aspect wat een scheiding met zich meebrengt Yvette stelde je echt op gemak en was heel betrokken Nellie de Graaff, Emmen 11-02-2022

Stap 1. Mededeling van wens om te scheiden (scheidingsmelding)

Misschien is het een gezamenlijke beslissing van u beiden. Misschien komt de scheidingsmelding voor u of uw partner als een verrassing. Zeker in dat laatste geval is het van groot belang dat de wens om te scheiden duidelijk wordt uitgesproken, en dat er zorgvuldig aandacht wordt besteed aan het kunnen ontvangen van die boodschap. Als de scheidingsmelding onzorgvuldig, respectloos of om de hete brij heendraaiend wordt gedaan, maakt dit het scheidingsproces dikwijls zeer kwetsend, explosief en slepend. Dit is dan ook de eerste belangrijke stap in het scheidingsproces, die niet te snel moet worden 'afgeraffeld'. Een verbloemde boodschap heeft een uiterst verwarrende impact op de partner die hierdoor wordt overvallen of die nog alles uit de kast wil halen om de relatie te verbeteren en te redden. Tegelijk moet het ook met respect en begrip gebeuren. Een mediator kan in een mediation (of soms pre-mediation) hier deskundig bij helpen. 

Gelijk naar een advocaat gaan, zonder goed gesprek met de partner van wie je wilt scheiden, is in feite investeren in diep leed en wellicht onherstelbaar beschadigd vertrouwen. Het is ook in dit verband erg belangrijk om te beslissen of u met een mediator of met een advocaat wilt scheiden. Bij een mediator is in ieder geval goede aandacht voor de scheidingsmelding gewaarborgd.

Hulp bij het scheiden 

Stap 2. Planning van een (gratis) informatiegesprek bij scheiden

Zodra u de keuze voor mediation gemaakt heeft, gaat u, bij voorkeur samen met uw (ex)-partner, voor een gratis en vrijblijvend informatie- of kennismakingsgesprek met de mediator om tafel. Wilt u liever eerst alleen komen, dan kan dat bij sommige mediators ook. Maar de mediator zal uw (ex)-partner in dat geval ook de kans moeten geven om eerst alleen kennis met hem of haar te maken. Er mag immers niets aan de ander het gevoel geven, dat de mediator partijdig is of bevooroordeeld.

De bedoeling van dit informatie- en kennismakingsgesprek is dat u een beeld krijgt van de verdere stappen in het scheiden stappenplan die doorlopen zullen worden, wat van u gevraagd wordt en wat u van de scheidingsmediator mag verwachten. Natuurlijk komen de concrete kwesties die spelen aan de orde, waardoor de mediator zich ook een globaal beeld kan vormen en u al antwoorden krijgt op de meest prangende vragen. Aan de hand van dit eerste gesprek kan een kosteninschatting van het mediationtraject worden gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook de mogelijkheid van subsidie via de Raad voor Rechtsbijstand of uw particuliere rechtsbijstandsverzekering komen aan de orde. En gaandeweg merkt u vanzelf of u een klik heeft met de mediator. 

Wat anderen over ons zeggen
Daar zijn we trots op
Review over Jan Snijders, Doetinchem Jan staat altijd voor je klaar
Jan is een persoon die betrouwbaar is en hij staat altijd voor je klaar. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft de echtscheiding convenant en het ouderschapsplan naar wens netjes geregeld. Top en dank u wel Jan. Wasim Soliman, Den Haag 18-12-2020
Review over Ivette Folkers, Emmen Heel fijn en persoonlijk
De ontmoetingen waren warm en persoonlijk. Fijne gesprekken met rust en ruimte voor emoties, vragen en uitleg. Marieke, Emmen 26-10-2020
Review over Jan Snijders, Doetinchem Een kundige, meedenkende, aimabele, meelevend persoon.
Geduldig is het traject geschetst. Alle vervolgstappen, mogelijkheden en ook gevolgen werden benoemd. Wij kregen veel goed advies. De scheiding werd van beide (financiële) kanten belicht. Er werd goed rekening mee gehouden dat wij het samen en in harmonie wilden regelen. Bert, Nijkerk 23-06-2021

Stap 3. Mediationsessies: efficiënt, en tegelijk rekening houdend met úw tempo en behoefte

Zodra u beiden akkoord bent met het traject, plant u uw eerste officiële afspraak met uw scheidingsbemiddelaar in. Doorgaans zult u samen op deze afspraken verschijnen, maar u vertegenwoordigt natuurlijk ieder uw eigen belangen en zeker ook gezamenlijk de belangen van de eventuele kinderen. Al deze belangen kunnen natuurlijk enorm met elkaar schuren. De mediator zal u door die ingewikkelde situatie heen loodsen en u beiden helpen hierin een oplossing te vinden die voor ieder aanvaardbaar en werkbaar is. De mediator heeft de plicht om 'het goede tempo' hierin te houden. Het streven is om deze sessies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. En tegelijk moet het zorgvuldig blijven naar ieder van u en mag het nooit haastwerk worden. Wij houden goed rekening met úw tempo.

Scheiden is een emotioneel proces en uw mediator zal altijd rekening houden met uw emoties en behoeften. De hierop volgende stappen zijn dan ook een globale beschrijving van hoe het proces ongeveer zal verlopen. Uiteraard wordt het aangepast aan uw specifieke wensen en situatie en blijft iedere mediation nauwkeurig maatwerk.

Vervolgafspraak 1: Financiën en woning bij een scheiding

Aangezien we uit ervaring weten dat zekerheid over huisvesting en alimentatie uw zorgen al aanzienlijk doen afnemen, beginnen we meestal met bespreking van de huisvestings- en financiële kwesties. Alle opties die u overweegt, komen ter sprake, eventueel aangevuld met nieuwe varianten waarvan de mediator uit ervaring weet heeft. De mediator rekent alle besproken varianten door en rekent u voor hoeveel u bij de verschillende opties beiden maandelijks na scheiding te besteden zult hebben. Kinder- en partneralimentatie wordt u voorgerekend en het goede gesprek over wat u daarin wenst wordt samen met u in alle rust gevoerd. Daarnaast worden de fiscale gevolgen meegewogen. En als er sprake van is dat vanwege uw leeftijd er al snel van uw pensioen moet worden geleefd, zal ook daar nauwkeurig naar worden gekeken.

Neem contact met ons op

Vervolgafspraak 2: Uw kinderen bij het scheiden

Zodra u overeenstemming heeft bereikt over de toekomstige huisvesting en de alimentatie, bespreken we alle elementen die in een ouderschapsplan aan de orde moeten komen. Bijvoorbeeld: hoe worden de zorg- en opvoedingstaken tussen u beiden verdeeld? Hoe ziet de omgangsregeling er uit? Zijn er mogelijkheden voor co-ouderschap en zo ja, wat zijn de voor- en nadelen?

Uw scheidingsbemiddelaar biedt u handvatten om beiden uw eigen mening te vormen, om deze vervolgens samen te bespreken. Ook betrekken wij graag de mening van uw kind(eren) hierbij. Onze scheidingsmediators zijn goed getraind in de problematiek van kinderen in een echtscheidingssituatie, of werken samen met experts op dat gebied.

Review over Esther van Diepen, Heemskerk Geweldig
Een professionele, neutrale en tevens empatische mediator. Ze wil het echt goed voor je regelen. Ze werkt snel. En ze heeft ons ook geholpen met de hypotheek. Ik ben Esther enorm dankbaar! Esther, Koog aan de Zaan 05-05-2023

Stap 4. Juridische vastlegging van de afspraken in convenant en ouderschapsplan

De volgende stap in het scheiden stappenplan is alles op papier zetten. Zodra u overeenstemming heeft bereikt over wonen, verdeling van bezittingen, alimentatie, pensioenverdeling, e.d., stelt de scheidingsmediator in nauw overleg met u een scheidingsconvenant op. Daarin worden alle afspraken op zorgvuldige en juridisch correcte wijze vastgelegd, waardoor in de toekomst zoveel mogelijk discussie wordt voorkomen. Ook de afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd, in het ouderschapsplan. 

Bekijk hier uit onze MfN-registermediators

Stap 5. Bekrachtiging van de scheiding door de rechtbank

Pas als u beiden akkoord bent met het convenant en het eventuele ouderschapsplan, zal het scheidingstraject worden voortgezet. Tenminste, als u gehuwd bent of geregistreerd partnerschap hebt met elkaar. Als samenwonende partners is de rechtsgang niet nodig. Als uw relatie door een rechter moet worden ontbonden, zullen de door u ondertekende documenten door een met uw mediator samenwerkende advocaat ingediend worden bij de rechtbank, zodat uw afspraken officieel bekrachtigd kunnen worden. Wij hebben als Dé ScheidingsMediator een vaste samenwerking met een advocaat, waardoor wij dit proces efficiënt en voordelig voor u laten afwikkelen.

De advocaat zorgt ervoor dat zodra de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, deze vervolgens naar de gemeente gaat waar u destijds gehuwd bent en dat uw scheiding daar ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de laatste stap van het scheiden stappenplan doorlopen en is de scheiding definitief.

Hoelang duurt een scheiding met mediation?

Door onze jarenlange ervaring en specialisatie, is de werkwijze van onze scheidingsmediators heel efficiënt en volstaan gemiddeld 2 à 3 gesprekken. In meerderheid wordt het mediationproces binnen 4 tot 6 weken afgerond, maar uiteraard bepaalt u zelf hoeveel tijd u nodig heeft. Emoties en gecompliceerde onderwerpen laten zich nu eenmaal niet aan tijd binden. Zeker als er nog flink wat moet worden uitgezocht rond bij voorbeeld de 

Gemiddeld duurt de afwikkeling bij de rechtbank daarna nog eens 2 à 3 weken. In totaal kan het scheidingsproces waarin verder geen complicaties optreden anderhalve maand in beslag nemen.

Verwerking

De laatste stap in het scheiden stappenplan is de verwerking. De beëindiging van het mediationproces betekent vaak pas het begin van het verwerkingsproces. Dat neemt gemiddeld veel meer tijd in beslag dan het mediationproces op zichzelf. In feite gaat het om een intensief rouwproces. De tijd die u daarvoor nodig hebt, moet u zichzelf ook gunnen! Wel is de tijd van onderhandelen en juridische formaliteiten afgesloten en bent u geheel vrij om uw blik op de toekomst te richten. Veel van onze mediators bieden met het oog daarop ook nazorg aan. Sommige ex partners voelen pas na alle turbulentie van het regelen en proberen te investeren in ieders eigen plek, de behoefte om goed terug te blikken op hun relatie en - zeker als ze ook samen ouder zijn - extra te investeren in hun nieuwe verhouding als ouderteam vanuit twee gescheiden thuisplekken. De druk van het acuut moeten regelen is er vanaf en er bestaat meer ruimte voor allerlei gevoelens waar geen aandacht voor kon zijn.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode