Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en hebben u en uw partner besloten om te gaan scheiden, dan lijkt het een simpele zaak: beide partijen behouden na de scheiding wat van hen is. Wanneer er geen duidelijke afspraken zijn, kunnen er desondanks ook in het geval van scheiding bij huwelijkse voorwaarden flinke moeilijkheden ontstaan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het vermogen dat tijdens het huwelijks is opgebouwd? En hebben huwelijkse voorwaarden ook invloed op de situatie van de kinderen? De mediators van Dé Scheidingsmediator vertellen u er graag meer over.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Hoe werkt scheiden bij huwelijkse voorwaarden en waar moet ik op letten?

Huwelijkse voorwaarden zijn er in verschillende soorten, waarvan ‘koude uitsluiting’ en ‘beperkte gemeenschap’ de bekendste zijn. Koude uitsluiting is een overeenkomst waarbij de betrokkenen geen enkele gemeenschap van goederen hebben. Na de scheiding behouden ze allebei hun volledige inkomen en vermogen. Dit kan zorgen voor een overzichtelijke situatie tijdens de echtscheiding, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Wanneer een van de beide partijen nauwelijks of geen eigen inkomen heeft en/of geen vermogen opbouwt, kan hij of zij na de scheiding geen beroep doen op de financiële middelen van de ander. Diegene kan na de scheiding te maken krijgen met een heel andere levensstandaard. 

Een mildere vorm van huwelijkse voorwaarden is de beperkte gemeenschap. Hierbij maken de partners vóór of tijdens hun huwelijk afspraken over het vermogen dat van hen samen is. Dat kan bijvoorbeeld de woning zijn. 

Verrekenbeding bij scheiden met huwelijkse voorwaarden

In veel gevallen wordt er in de huwelijkse voorwaarden een ‘verrekenbeding’ opgenomen. De bedoeling daarvan is dat het vermogen dat het echtpaar in de loop der jaren samen opspaart, verdeeld wordt. Bij koude uitsluiting kan het nadeel voor de partij die minder verdient en minder vermogen heeft, op die manier enigszins gecompenseerd worden. Ook het verrekenbeding kent verschillende varianten. Zo zijn er het tussentijdse verrekenbeding en het finale verrekenbeding. 

Het tussentijdse verrekenbeding brengt enige risico’s met zich mee. Bij deze regeling is het namelijk de bedoeling dat beide partijen jaarlijks een verdeling maken van het opgespaarde vermogen. Omdat dit in de praktijk vaak vergeten wordt, kunnen er bij de echtscheiding problemen ontstaan. Na een jarenlang huwelijk is het immers niet of nauwelijks meer mogelijk om na te gaan hoe de gespaarde bedragen verdeeld hadden moeten worden. In dat geval kan er alsnog een situatie ontstaan waarbij het vermogen door de helft gedeeld moet worden. Dat kan vanzelfsprekend leiden tot onaangename verrassingen. 

Ook kan er in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding zijn opgenomen. In dat geval rekenen beide partijen bij de echtscheiding met elkaar af. Deze vorm lijkt op het huwelijk in gemeenschap van goederen, maar de betrokkenen kunnen ervoor kiezen om bepaalde zaken buiten de verrekening te houden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het vermogen dat al voor het huwelijk aanwezig was, een erfenis of een onderneming.

Ondernemers en scheiden bij huwelijkse voorwaarden

In veel gevallen zijn ondernemers getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Dat betekent in principe dat het bedrijf van een van de beide partners niet ‘verdeeld’ hoeft te worden. Zodoende kan de ander geen aanspraak maken op bijvoorbeeld winst, maar ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden. Toch is het goed om bij een echtscheiding in de huwelijkse voorwaarden te kijken wat er precies over de onderneming is afgesproken. Zo is het onder meer van belang of er een verrekenbeding is opgesteld en of de beide partners hier in de loop der tijd iets mee gedaan hebben. Onze mediators helpen ondernemers graag om helderheid te verschaffen bij scheiding onder huwelijkse voorwaarden. 

Kinderen en scheiden met huwelijkse voorwaarden

Ouders met kinderen hebben bij echtscheiding met huwelijkse voorwaarden een gezamenlijk belang: normaal gesproken willen ze immers allebei dat het de kinderen bij beide ouders aan niets ontbreekt. De mediators van De Scheidingsmediator helpen bij het maken van goede afspraken over de kinderen, bij scheiden met huwelijkse voorwaarden.

Wat kost mediation bij scheiding met huwelijkse voorwaarden? 

Hoewel scheiden met huwelijkse voorwaarden wellicht simpel lijkt, kunnen er tijdens het echtscheidingsproces niettemin de nodige problemen ontstaan. In de praktijk blijkt immers vaak dat er uitzonderingen op de specifieke situatie van toepassing zijn of dat de voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. De mediators van Dé Scheidingsmediator kunnen u helpen om die problemen samen en in goed overleg op te lossen. De kosten van mediation bij scheiden onder huwelijkse voorwaarden, zijn dan ook afhankelijk van de situatie. Vaak kan uw scheidingsmediator aan de hand van een gratis kennismakingsgesprek al een inschatting maken van de lengte van het proces en de bijbehorende kosten. Wilt u vakkundige en betrouwbare hulp bij uw scheiding met huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact op met een van onze mediators

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode