Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Scheiding aanvragen

Hulp bij het aanvragen van een scheiding

Hebben u en uw partner besloten om te gaan scheiden, dan dient er veel geregeld te worden in deze emotionele periode. Naast de verwerking van jullie besluit om te gaan scheiden dienen jullie ook afspraken te maken over de toekomst. Om de scheiding zo snel, voordelig, efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet nemen en welke gegevens u allemaal nodig hebt. Wij leggen het proces van een scheiding aanvragen voor u uit.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

1. Scheidingsmelding

Aan een scheiding aanvragen gaat natuurlijk iets vooraf, namelijk dat u dit samen met uw partner bespreekt. Uw partner moet weten dat u wilt scheiden. Deze stap in uw scheidingsproces kan erg moeilijk zijn. Hoe gaat u dit vertellen? Het is belangrijk dat de wens om te scheiden duidelijk naar de ander wordt uitgesproken. Maar ook al heeft u er weken, maanden of zelfs jaren over nagedacht, misschien is uw scheidingswens voor uw partner een volledige verrassing. En soms duurt het dan weken of maanden voordat de scheidingsmelding daadwerkelijk is binnen gekomen bij uw partner; dat heeft tijd nodig. Geef uw partner daar ruimte voor, zodat hij of zij voor zichzelf ook een en ander op een rijtje kan krijgen en zich een voorstelling kan maken van hoe het nu in de toekomst verder zal moeten gaan. Een scheiding aanvragen is geen kleinigheid. Als de scheidingsmelding goed is gedaan en u beiden eraan toe bent, kan een scheiding aanvragen kan na verloop van tijd dan een gezamenlijke beslissing zijn.

2. Zoek de juiste hulp bij scheiding aanvragen

Een echtscheiding kan alleen door een rechter worden uitgesproken en daarvoor heeft u een advocaat of mediator nodig. Wat voor u de juiste hulp bij scheiding is, is afhankelijk van uw financiële situatie, van de manier waarop u getrouwd bent en vooral van hoe u wilt scheiden. Bent u erop gericht om in goed overleg er samen uit te komen, dan kunt u het beste een scheiding aanvragen met hulp van een scheidingsmediator. Een mediator is neutraal en onpartijdig, en helpt u om in harmonie met elkaar afspraken te maken. De mediator begeleidt u in alle moeilijke en soms ingewikkelde gesprekken, zodat u zo goed mogelijk en zonder frustrerende en vruchteloze discussies uw afspraken kunt maken. 

Vind hier een mediator

Als u door middel van mediation uitkomt bij een gemeenschappelijk verzoek aan de rechter en op die manier een scheiding kunt aanvragen, heeft u een advocaat nodig voor de laatste stap: de advocaat dient een gemeenschappelijk verzoek voor u in en vraagt daarmee uw scheiding aan bij de rechtbank. Ook zorgt hij/zij ervoor dat de rechterlijke uitspraak ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Het proces daarnaar toe heeft dan onder begeleiding van de mediator plaatsgevonden; officieel de scheiding aanvragen neemt de advocaat voor zijn/haar rekening.

3. Scheiding aanvragen hoe?

U kunt volgens de Nederlandse wet alleen een scheiding aanvragen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap 'duurzaam ontwricht' is . Dit houdt in dat de verhouding tussen u en uw partner dermate verstoord (‘ontwricht’) is, dat de kans op herstel minimaal is en u niet langer bij elkaar kunt en/of wilt blijven (‘duurzaam’). Een scheiding aanvragen gaat dan zo in zijn werk, dat u een verzoek tot echtscheiding indient of scheiding van tafel en bed aanvraagt. In beide gevallen dient de echtscheiding te worden aangevraagd bij de rechter. Dit moet door een advocaat worden gedaan. Als uw verzoek gemeenschappelijk is en u het, onder begeleiding van uw mediator, volledig eens bent geworden, hoeft u hiervoor niet zelf in persoon naar een rechter. Het is in feite bijna een administratieve handeling; de stukken worden door de advocaat ingediend en de rechter zendt de stukken opgenomen in een beschikking aan u terug.

Bij het scheiding aanvragen heeft de rechter een gewaarmerkte kopie nodig van uw huwelijksakte of uw partnerschapsakte nodig en, als u minderjarige kinderen heeft, een gewaarmerkte kopie van de geboorteakte(n) van uw kin(eren). Deze stukken kunt u (vaak online) aanvragen bij de gemeente waar u destijds gehuwd bent of uw partnerschap hebt geregistreerd, en bij de gemeente waar ieder kind geboren is. De kosten zijn ongeveer € 12 per akte. Belangrijk bij een scheiding aanvragen is dat de geldigheidsduur van de akten slechts drie maanden is, zodat u nieuwe akten moet opvragen zodra deze langer dan drie maanden geleden zijn opgevraagd.

Review over mr. Gabriëlle Gijsberts, Hilversum persoonlijk, zonder te persoonlijk te zijn.
Ik heb een zeer prettige mediator gehad aan Gabrielle. Ze stelde me op mijn gemak, en gaf me het idee dat ze zich betrokken voelde. Ze luisterde goed naar onze wensen en ging hier zorgvuldig mee om. Wat ik erg prettig heb gevonden heb was, dat ze niet alleen zakelijk was, maar ons ook als persoon zag. Ze gaf ook aan als ze iets niet wist, wat meer vertrouwen geeft als iemand die doet alsof hij/zei alles weet. Ingrid Allaart, Maarssen 26-06-2021

4. Zakelijk correct een scheiding aanvragen

Het is erg belangrijk dat uw scheiding aanvragen gebeurt met door u volledig begrepen en zelf goedgekeurde stukken. Inhoudelijk het meest ingewikkeld zijn vaak de zakelijke en financiële aspecten van uw scheiding. Hoe worden de bezittingen en schulden verdeeld? Wat is de hoogte van de alimentatie? Wat gebeurt er met de woning? Is er een onderneming of zijn er beleggingen of pensioenreserveringen, hoe worden die dan het beste verdeeld? Wat zeggen eventuele huwelijkse voorwaarden? Is er een erfenis geweest met koude uitsluiting?

Allemaal financiële, fiscale en juridische vragen waarover bij het regelen van de echtscheiding afspraken gemaakt dienen te worden. U kunt hierover vooraf, voordat u naar de mediator of advocaat gaat, uitgebreid met elkaar spreken en hier informatie over inwinnen; anderen vinden het prettiger om hierin van a tot z te worden begeleid door een deskundige mediator of advocaat die hen helpt niets te vergeten en hen van alle nodige informatie voorziet. De gemaakte afspraken worden door de mediator of advocaat vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en vervolgens bekrachtigd door de rechter. Op die manier zal een scheiding aanvragen altijd zakelijk correct kunnen worden gedaan.

Bekijk mediators

5. Met goede zorg voor uw kinderen een scheiding aanvragen

Heeft u minderjarige kinderen, dan heeft u als ouder een zorgplicht voor hen. Hierbij maakt het overigens niet uit of u samenwoont zonder enige vorm van contract, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent. Na een scheiding van hun ouders hebben de kinderen in elk geval steeds recht op het ouderschap van beide ouders en heeft u als gescheiden ouders de plicht om in goede samenwerking voor hen te zorgen en hen financieel te ondersteunen. Een scheiding aanvragen dient dan ook met goede zorg voor uw kinderen te gebeuren.

Er behoren goede afspraken te worden gemaakt over onder andere de omgangsregeling, de kinderalimentatie en zorg- en opvoedingstaken. Het is wettelijk verplicht om dit alles in het ouderschapsplan op te nemen dat wordt opgesteld onder begeleiding van uw mediator; dit ouderschapsplan maakt dan wezenlijk onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. Op die manier zal een scheiding aanvragen altijd met goede zorg voor uw kinderen kunnen worden gedaan.

Review over Elly Kuijvenhoven, Arnhem Fantastisch
Goede communicatie, duidelijke zinsvorming, onderneemt gelijk actie mochten er foutjes instaan Sandra Van den broek, Beuningen Gld 30-09-2020

6. Bekrachtiging door de rechtbank

Wanneer u en uw partner onder begeleiding van uw scheidingsmediator op alle gebieden afspraken hebben gemaakt waar u beiden achter kunt staan, is de scheiding aanvragen en laten uitspreken bij de rechtbank enkel nog een formaliteit. Er kan dan namens u door een advocaat een gemeenschappelijk verzoek aan de rechtbank worden gedaan om de ontbinding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit te spreken en op te nemen in een beschikking. Op deze manier een scheiding aanvragen, betekent dus dat u hiervoor niet zelf in persoon naar de rechter hoeft. Omdat u het samen eens bent en het derhalve een gemeenschappelijk verzoek is, volgt de rechter in principe uw onderlinge afspraken en kan een en ander schriftelijk worden afgedaan. U krijgt veelal tussen de twee en vier weken van de rechtbank ieder een exemplaar van de beschikking, wat in feite niets anders is dan uw convenant (en ouderschapsplan als u minderjarige kinderen heeft) opgenomen in een rechtbank dossier. Een scheiding aanvragen is op deze manier goed geregeld.

Hulp nodig? Onze mediators helpen graag

Alleen in het geval u het met elkaar blijvend oneens bent, zal er een beroep moeten worden gedaan op de wijsheid en deskundigheid van een rechter om voor u een knoop door te hakken. In dat geval worden er vaak voorlopige voorzieningen (rond omgang en woning bij voorbeeld) aangevraagd – dan bent u echter niet meer in onderling overleg in een goede verstandhouding onder begeleiding van een scheidingsmediator aan het werk; dan bent u al bij ieder een eigen advocaat aanbeland. Als er voorlopige voorzieningen zijn aangevraagd, zal de rechter tijdelijk bepalen waar de kinderen gaan wonen of wat de hoogte van de alimentatie is totdat de definitieve uitspraak wordt gedaan. In dat proces stimuleert de rechter in Nederland echter veelal opnieuw mediation – dus in veel gevallen gaan de ouders dan alsnog in mediation om te proberen zelf tot een oplossing te komen. Een scheiding aanvragen heeft daarom altijd de beste kan van slagen als het via mediation tot stand komt.

7. Het definitief maken van de scheiding

Een scheiding aanvragen moet altijd officieel worden gemaakt. U bent officieel pas gescheiden op het moment dat de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand; die datum wordt dan ook wel uw ‘scheidingsdatum’ genoemd. U krijgt bericht van de gemeente zodra deze datum op uw huwelijksakte is aangetekend en zodoende uw echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand. Dit wordt ook wel scheiding aanvragen bij de gemeente genoemd. 

Tegen elke uitspraak van een rechter in Nederland heeft iedere burger het recht om binnen drie maanden in beroep te gaan. In het geval van een gemeenschappelijk verzoek om uw scheiding aan te vragen is dat natuurlijk niet voor de hand liggend en vaak wensen mensen de scheiding snel definitief te maken omdat er veel van afhangt; denk aan toeslagen als kindgebonden budget, zorgtoeslag en dergelijke; maar ook aan het kunnen kopen van een nieuwe woning. Daarom is het zaak dat u bij uw scheiding aanvragen dan de inschrijving in het huwelijksgoederenregister bespoedigt. De advocaat die voor u het gemeenschappelijke verzoek heeft ingediend, maakt altijd voor ieder van u een zogenaamde akte van berusting op die u getekend aan de advocaat dient te retourneren – daarmee geeft u de advocaat toestemming de inschrijving van de rechterlijke uitspraak in het huwelijksgoederenregister te bewerkstelligen. Als u deze per ommegaande retourneert, bespoedigt u het inschrijven van uw scheiding enorm.

Daarnaast is het bij uw scheiding aanvragen belangrijk om te weten dat deze inschrijving in het huwelijksgoederenregister binnen zes maanden na uitspraak van de rechter moet plaats hebben. Is dat niet het geval, dan verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft het huwelijk in stand. Dan blijft u dus gehuwd en zult een nieuwe echtscheidingsprocedure moeten opstarten.

Wat anderen over ons zeggen
Daar zijn we trots op
Review over Anouk van der Jagt, Zaandam Respectvol en geduldig.
We hebben met Anouk veel online meetingen gehad. Ook vanwege helaas Corona. Anouk vond het geen probleem om het ook online te doen. Het is natuurlijk anders dan live elkaar ontmoeten. Anouk geeft ons rustig de tijd om dingen te bespreken, als partners maar ook in een meeting. Ze wilt het beste voor beide partijen. Wat wij erg fijn vonden was dat Anouk 100% voor onze dochter ging. Wat goed zou zijn voor haar. Zo konden we inleven wat voor onze dochter beter was. Anouk is een fijn persoon om een gesprek mee te voeren. Rustig en begripvol. Ze begrijpt je ook wat je zegt. En voelt ook mee in de situatie. We hebben Anouk als zeer fijn ervaren. De laatste meeting hebben we elkaar live gezien. Het was fijn om elkaar te ontmoeten. Wij zouden zeker je aanraden om Anouk te kiezen. Yvon, Almere 16-12-2020
Review over Patricia van der Zande, Utrecht Goede hulp bij moeilijke zaken
Je kan zelf een hoop maar het is heel fijn als er iemand zit die vanaf afstand kan kijken naar de situatie waar je in zit. En ook op die manier je kan begeleiden daarin. Frans, Woerden 08-03-2021
Review over Hans Verbruggen, Den Bosch Blij dat ik hiervoor gekozen heb!
De mediation heb ik als zeer positief ervaren. Mede door de mediation is het contact met mijn ex-man na afhandeling nog altijd vriendschappelijk. Rosanne Coehorst, Sint-Michielsgestel 16-07-2021

8. Scheiding aanvragen kosten

Er zijn partijen die een scheiding aanvragen gratis aanbieden, echter gaat dit altijd zeer ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Vaak is een gratis scheiding aanvragen online en er wordt dan nagenoeg geen op maat dienstverlening geleverd of nazorg gegeven. Het is belangrijk dat u voor uw scheiding aanvragen ook goed kijkt naar de kwaliteit van de dienstverlening – uw situatie verdient aandacht en professionele en deskundige begeleiding.

De goedkoopste manier van scheiden is wanneer u in aanmerking zou komen voor toevoeging, een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u lezen in onze pagina over de kosten van mediation. Als u in aanmerking komt voor toevoeging, betaalt u € 55,- of € 109,- voor de gehele mediation. Het enige wat daar dan nog bij komt is het griffierecht van de rechtbank; in 2020 is het bedrag voor mensen met toevoeging € 40,50.

Als u of een van u beiden niet in aanmerking komt voor toevoeging, kunt u nog steeds een tegemoetkoming of volledige vergoeding in de kosten krijgen, als u voldoende particulier bent verzekerd bij uw rechtsbijstandsverzekering. Veelal zijn mensen dan gedekt tot een bedrag van maar liefst € 3.000,=. Voorwaarde is dan wel dat de mediator die u begeleidt een officieel geregistreerde MfN registermediator is, zoals alle scheidingsmediators van Dé ScheidingsMediator. 

Als u geen dekkende verzekering hebt en niet in aanmerking komt voor toevoeging, betaalt u per persoon in 2020 aan de rechtbank het griffierecht van € 148,50. De advocaatkosten ten behoeve van indiening en inschrijving in het huwelijksgoederenregister variëren van € 170,= tot € 250,= ex BTW per zaak (dus voor u beiden).  De mediator werkt vaak met een uurtarief van € 150,= tot € 180,= ex BTW. Maar dikwijls kan er ook een prijsafspraak met u overeengekomen worden.

Daarbij moet u bij Dé ScheidingsMediator niet denken aan bedragen die andere partijen regelmatig vragen, in de grootte van € 4.000,= of zelfs € 6.000,=. In vrijwel alle gevallen blijft dit (ver) onder de € 3.000,=. Zeker als u veel zelf heeft kunnen doen en het over vrijwel alles eens bent en er geen ingewikkelde vraagstukken zijn rond ondernemingen en dergelijke, hoort een bedrag van rond de € 2.000,= zeker tot de mogelijkheden. En dan ook nog alleen als u of uw partner niet in aanmerking komt voor toevoeging of geen dekkende rechtsbijstandsverzekering heeft.

Heeft u nog vragen over een scheiding aanvragen, of bent u op zoek naar een scheidingsmediator bij u in de buurt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dé ScheidingsMediator: een kwaliteitskeurmerk bij scheiding

Een scheiding aanvragen? Dé ScheidingsMediator staat voor kwaliteit. Elke mediator in ons netwerk is namelijk aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en beschikt over de nodige fiscale, juridische en financiële kennis om uw scheiding goed te kunnen begeleiden. Door jarenlange ervaring en de genoemde professionele kennis, kan Dé ScheidingsMediator u optimaal bijstaan tijdens uw scheiding en deze volledig samen met u afwikkelen. U heeft geen andere deskundigen meer nodig.

Kom in contact

Onze scheidingsmediators volgen verplichte bij- en nascholing om hun kennis actueel te houden. Daarnaast bestaat ons netwerk uit mediators verspreid over heel Nederland. Het maakt dus niet uit of u op zoek bent naar een mediator in Apeldoorn, Hilversum of Eindhoven, of dat u mediation in Breda zoekt. Zoek via de zoekmodule een geschikte scheidingsmediator bij u in de buurt en zet uw scheiding aanvragen in gang. 

Meest gestelde vragen

Hoe moet je een scheiding aanvragen?

Bij het aanvragen van een scheiding dient een verzoek ingediend te worden bij de rechter. Dit kan een verzoek tot echtscheiding zijn, maar ook een aanvraag tot scheiding van tafel en bed. Dit verzoek wordt gedaan door een advocaat. Het is niet noodzakelijk om in persoon naar de rechter te gaan, mits het een gemeenschappelijke keuze is. U dient een gewaarmerkte kopie aan te leveren van uw huwelijks- of partnerschapsakte en indien u minderjarige kinderen heeft, een gewaarmerkte kopie van de geboorteakten. Een mediator van Dé ScheidingsMediator helpt u van A tot Z in dit proces.

Wanneer kunt u toeslagen aanvragen bij een scheiding?

Een scheiding aanvragen heeft uiteraard ook invloed op de toeslagen die u kunt ontvangen. Alvorens u zelf toeslagen kunt aanvragen dient u ervoor te zorgen dat uw ex-partner niet meer meetelt voor de toeslag. De scheiding dient dus definitief te zijn.

Wanneer kunt u een (bijstands)uitkering aanvragen bij scheiding?

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u kunt aantonen dat uw ex-partner de alimentatie onvoldoende of zelfs niet kan betalen. Doorgaans zal dit mogelijk zijn als de scheiding definitief is en de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven. Het kan echter in sommige gevallen ook al worden aangevraagd op het moment dat de scheidingsprocedure nog loopt.

Wanneer kunt u huurtoeslag aanvragen bij scheiding?

Huurtoeslag kunt u aanvragen op het moment dat de ex-partner officieel niet meer de toeslagpartner is. Dit wil dus zeggen dat de echtscheiding definitief moet zijn. Heeft u vervolgens recht op huurtoeslag, dan kun u deze aanvragen via de website van De Belastingdienst.

Waar kunt u een scheiding aanvragen?

Een scheiding aanvragen gebeurt altijd bij een rechter. De aanvraag kan niet door uzelf worden gedaan, maar dient te worden ingediend door een advocaat. Onze mediators helpen u in dit proces.

Hoe lang duurt een scheiding aanvragen?

Hoe lang het aanvragen van een scheiding duurt is geheel afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan hoeveel gesprekken u nog nodig heeft met uw ex-partner en of u alle benodigde stukken direct kunt aanleveren. Nadat een advocaat deze stukken heeft ingediend zal het gemiddeld nog 4 tot 8 weken duren alvorens het wordt goedgekeurd door de rechter.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode