Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Scheiding aanvragen

Hulp bij het aanvragen van een scheiding

Hebben u en uw partner besloten om te gaan scheiden, dan dient er veel geregeld te worden. Tegelijk dienen allerlei emoties zich aan en vragen om zorgvuldige aandacht. Dit maakt een scheidingsproces vaak een verwarrende rollercoaster. Aan de ene kant zit u middenin een verwerkingsproces. Aan de andere kant moet u heel praktisch denken en allerlei afspraken maken over de toekomst. Daarbij komt nog dat in de meeste gevallen de een al vrij ver in dat proces kan zijn, omdat hij of zij hier al langere tijd voor zichzelf mee bezig is geweest, maar zonder de andere partner daarin te betrekken. En dat de ander nog midden in de shock zit van: onze relatie is voorbij! Dit is dan echt een enorm heftige klus die u samen te klaren hebt. Juist daarbij helpt een betrokken en deskundige mediator van Dé ScheidingsMediator. U heeft het nodig dat uw mediator zorgvuldig is en geen gevoelens negeert. Tegelijk heeft u ook behoefte aan iemand die voortvarend en efficiënt werkt. Dit om deze pijnlijke periode zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw mediator begeleidt u door het hele proces heen en vertelt u welke stappen u moet nemen en welke gegevens u allemaal nodig hebt. Wij leggen het proces van een scheiding aanvragen overzichtelijk voor u uit.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

1. Scheidingsmelding

Aan een scheiding officeel in werking stellen gaat natuurlijk iets vooraf, namelijk dat u dit samen met uw partner bespreekt. Uw partner moet persoonlijk van u horen dat u wilt scheiden. Deze stap in uw scheidingsproces kan erg moeilijk zijn. Hoe gaat u dit vertellen? Het is belangrijk dat de wens om te scheiden in heldere taal naar de ander wordt uitgesproken. Maar ook al heeft u er weken, maanden of zelfs jaren over nagedacht, misschien is uw scheidingswens voor uw partner toch een volledige verrassing. Een donderslag bij voor hem of haar volkomen heldere hemel. En soms duurt het dan weken of maanden voordat uw scheidingsmelding daadwerkelijk is binnen gekomen bij uw partner; dat heeft vaak tijd nodig. Geef uw partner daar ook echt de ruimte voor, zodat hij of zij voor zichzelf een en ander op een rijtje kan krijgen, u eerlijke vragen mag stellen met recht op een eerlijk antwoord en zich een voorstelling kan gaan maken van hoe het nu in de toekomst verder zal moeten gaan. Een scheidingsproces ingaan met elkaar is geen kleinigheid. Integendeel, het is een intensief proces, een 'life event'. Als de scheidingsmelding goed is gedaan en goed is ontvangen, als u beiden eraan toe bent, kan het ingaan van een scheidingsproces dan een gezamenlijk traject zijn. Wat voor een mediation ook een voorwaarde is. Als een van beiden er niet aan toe is, dan wordt het een wreed en soms zelfs traumatisch proces. Dat moet op alle mogelijke manieren voorkomen worden.

Bent u degene die van niets wist en onaangenaam verrast werd door de melding van uw partner dat hij of zij van u wilt scheiden, neem uzelf en uw primaire gevoelens dan zeer serieus. Voelt u zich niet verplicht om direct met alles mee te werken, maar als u het nodig heeft om hierin weer tot u zelf te komen en alles een plek te geven, om emotioneel weer wat meer in balans te zijn, dan dient u daar echt uw tijd voor te nemen. Onderschat het niet wat het met u doet als u te snel 'het gaat regelen', terwijl uw hart daar nog helemaal niet aan toe is. Overweeg anders ook de mogelijkheid van zogenaamde 'pre mediation', waarin u en uw partner het goede gesprek hierover met elkaar aan kunnen gaan. Dan staat alles niet gelijk in het teken van 'het zakelijke en financieel regelen', maar is er alle ruimte voor het samen landen in de nieuwe werkelijkheid. Als dit proces tot een gezamenlijk besef leidt dat u uit elkaar moet gaan en ieder van u beiden emotioneel wat meer in balans is geraakt, kan de volgende stap gezet worden.

2. Zoek de juiste hulp bij het aanvragen van uw scheiding

Een echtscheiding van gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap kan alleen door een rechter worden uitgesproken en daarvoor heeft u een advocaat of mediator nodig. Als u de eerste stap van de scheidingsmelding in gezamenlijkheid heeft kunnen verwerken, dan is het vragen van een mediator voor de begeleiding van uw proces de beste vervolgstap. Wat voor u de juiste hulp bij scheiding is, is afhankelijk van hoeveel u wilt investeren in op een goede manier uit elkaar gaan. Bent u erop gericht om in respectvol en openhartig overleg er samen uit te komen, dan kunt u het beste een scheiding aanvragen en regelen met hulp van een scheidingsmediator. Een mediator is neutraal en onpartijdig, let op ieders belang en helpt u om met respect voor elkaar de nodige afspraken te maken. De mediator begeleidt u in alle moeilijke en soms ingewikkelde gesprekken, zodat u zo rustig mogelijk en zonder frustrerende en destructieve discussies uw keuzes kunt maken. 

Vind hier een mediator

Als u door middel van mediation uitkomt bij een gemeenschappelijk verzoek aan de rechter en op die manier een scheidingsverzoek wilt indienen, heeft u een advocaat nodig voor de laatste stap: de advocaat dient voor u een gemeenschappelijk verzoek in en vraagt daarmee uw scheiding aan bij de rechtbank. Ook zorgt hij of zij ervoor dat de rechterlijke uitspraak ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Het proces daarnaar toe heeft dan onder begeleiding van de mediator plaatsgevonden; officieel de scheiding aanvragen neemt de advocaat voor zijn of haar rekening in nauwe samenwerking met onze mediators.

3. Scheiding aanvragen hoe?

U kunt volgens de Nederlandse wet alleen een scheiding aanvragen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap 'duurzaam ontwricht' is . Dit houdt in dat de verhouding tussen u en uw partner dermate verstoord (‘ontwricht’) is, dat de kans op herstel er voor u niet meer is en u niet langer bij elkaar kunt en/of wilt blijven (‘duurzaam’). Een scheiding aanvragen gaat dan zo in zijn werk, dat u een verzoek tot echtscheiding indient of scheiding van tafel en bed aanvraagt. In beide gevallen dient de echtscheiding te worden aangevraagd bij de rechter. Dit moet door een advocaat worden gedaan. Als uw verzoek gemeenschappelijk is en u het, onder begeleiding van uw mediator, volledig eens bent geworden, hoeft u hiervoor niet zelf in persoon naar een rechter. Het is in feite een administratieve handeling; de stukken worden door de advocaat ingediend en de rechter zendt de stukken opgenomen in een beschikking aan u terug.

Bij het aanvragen van uw scheiding heeft de rechter een gewaarmerkte kopie nodig van uw huwelijksakte of uw partnerschapsakte en, als u minderjarige kinderen heeft, een gewaarmerkte kopie van de geboorteakte(n) van uw kind(eren). Deze stukken kunt u (vaak online) aanvragen bij de gemeente waar u destijds gehuwd bent of uw partnerschap hebt geregistreerd, en bij de gemeente waar ieder kind geboren is. De kosten zijn ongeveer €12,- per akte. Belangrijk bij een scheiding aanvragen is dat de afgiftedatum van de akten op het moment van indienen bij de rechtbank niet langer geleden mag zijn dan drie maanden; anders moet u nieuwe akten opvragen zodra deze langer dan drie maanden tevoren zijn opgevraagd.

Review over Anouk van der Jagt, Zaandam Op een ontspannen manier spannende dingen bespreken
Het was prettig om met Anouk samen te werken. Zij heeft een rustige en open houding en voelde het goed aan als één van de partijen ergens moeite mee had. Ze was duidelijk in haar communicatie en kwam ook met ideeën en voorbeelden waar wij wat aan hadden. Yvonne, Assendelft 07-04-2021

4. Zakelijk correct een scheiding aanvragen

Het is erg belangrijk dat het aanvragen van uw scheiding gebeurt met door u volledig begrepen en zelf goedgekeurde stukken. Inhoudelijk het meest ingewikkeld zijn vaak de zakelijke, financiële en fiscale aspecten van uw scheiding. Hoe worden de bezittingen en schulden verdeeld? Wat is de hoogte van de alimentatie? Wat gebeurt er met de woning? Is er een onderneming of zijn er beleggingen of pensioenreserveringen, hoe worden die dan het beste verdeeld? Wat zeggen eventuele huwelijkse voorwaarden? Is er een erfenis geweest met koude uitsluiting?

Allemaal financiële, fiscale en juridische vragen waarover bij het regelen van de echtscheiding afspraken gemaakt dienen te worden. U kunt hierover vooraf, voordat u naar de mediator of advocaat gaat, uitgebreid met elkaar spreken en hier informatie over inwinnen; anderen vinden het prettiger om hierin van a tot z te worden begeleid door een deskundige mediator die hen helpt niets te vergeten en hen van alle nodige informatie voorziet. De gemaakte afspraken worden met hulp van uw mediator door u vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of convenant ontbinding geregistreerd partnerschap (met als u minderjarige kinderen heeft een ouderschapsplan bijgevoegd) en vervolgens bekrachtigd door de rechter. Op die manier zal een scheiding aanvragen altijd zakelijk en juridisch correct kunnen worden gedaan.

Bekijk mediators

5. Met goede zorg voor uw kinderen een scheiding aanvragen

Heeft u minderjarige kinderen, dan heeft u als ouder een zorgplicht voor hen. Hierbij maakt het overigens niet uit of u samenwoont zonder enige vorm van contract, u een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft of dat u getrouwd bent. Na een scheiding van u als ouders hebben uw kinderen blijvend recht op het ouderschap van u beiden en heeft u als gescheiden ouders de plicht om in goede samenwerking hen op te voeden en hen financieel te verzorgen. Een scheiding aanvragen dient dan ook met goede zorgafspraken voor uw kinderen te gebeuren.

Er behoren goede, heldere en evalueerbare afspraken te worden gemaakt over onder andere de omgangsregeling, de kinderalimentatie en zorg- en opvoedingstaken. Als u officieel gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is het wettelijk verplicht om dit alles in het ouderschapsplan op te nemen dat wordt opgesteld onder begeleiding van uw mediator; dit ouderschapsplan maakt dan wezenlijk onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. Op die manier zal een scheiding aanvragen altijd met goede zorg voor uw kinderen kunnen worden gedaan.

Bent u als ouders samenwonend (met of zonder samenlevingscontract) dan is het wettelijk wel niet verplicht om een Ouderschapsplan op te stellen. Maar het is weer nadrukkelijk aan te raden. In feite is het wat ons als Dé ScheidingsMediator betreft een gemiste kans van de wetgever, dat er in het belang van de kinderen van samenwonende ouders geen verplichting bestaat voor alle ouders in Nederland om hierin heldere afspraken op papier te zetten. Kinderen kunnen er uiteraard niets aan doen dat zij geen gehuwde of geregistreerde ouders hebben. En ook voor kinderen van samenwonende ouders geldt de diepe behoefte aan stabiliteit, van beide ouders mogen houden, heldere afspraken en goede verzorging. Met andere woorden: neem als samenwonende ouders die uit elkaar gaan gerust contact met ons op om toch een goed en voor alle betrokkenen constructief Ouderschapsplan op te stellen.

Review over Richard Gregoire, Rotterdam Persoonlijk en kundig
Vanaf het eerste contact met Richard bij mijn ex thuis voelde de mediation persoonlijk en vertrouwd. Richard verstaat zijn vak en zorgt voor een snelle afhandeling als ex partners het er samen over eens kunnen worden. Alle mogelijkheden worden besproken en het convenant zit goed in elkaar. Binnen 3 maanden was alles rond. Ik raad hem zeker aan als mediator Silvia, Noordeloos 21-03-2021

6. Bekrachtiging door de rechtbank

Wanneer u en uw partner onder begeleiding van uw scheidingsmediator op alle gebieden afspraken hebben gemaakt waar u beiden achter kunt staan, is de scheiding aanvragen en laten uitspreken bij de rechtbank enkel nog een formaliteit. Er wordt dan namens u door de met uw mediator samenwerkende advocaat een gemeenschappelijk verzoek aan de rechtbank gedaan om de ontbinding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit te spreken en op te nemen in een beschikking. Op deze manier via mediation een scheiding gemeenschappelijk aanvragen, betekent dus dat u hiervoor niet zelf in persoon naar de rechter hoeft. Omdat u het samen eens bent en het derhalve een gemeenschappelijk verzoek is, volgt de rechter in principe uw onderlinge afspraken en kan een en ander schriftelijk worden afgedaan. U krijgt veelal tussen de twee en vier weken van de rechtbank ieder een exemplaar van de beschikking, wat in feite niets anders is dan uw convenant (en ouderschapsplan als u minderjarige kinderen heeft) opgenomen in een rechtbank dossier. Een scheiding aanvragen is op deze manier goed geregeld.

Hulp nodig? Onze mediators helpen graag

Alleen in het geval u het met elkaar blijvend oneens bent, zal er een beroep moeten worden gedaan op de wijsheid en deskundigheid van een rechter om voor u een knoop door te hakken. In dat geval worden er vaak voorlopige voorzieningen (rond omgang en woning bij voorbeeld) aangevraagd – dan bent u echter niet meer in onderling overleg in een goede verstandhouding onder begeleiding van een scheidingsmediator aan het werk; dan bent u al bij ieder een eigen advocaat aanbeland. Als er voorlopige voorzieningen zijn aangevraagd, zal de rechter tijdelijk bepalen waar de kinderen gaan wonen of wat de hoogte van de alimentatie is totdat de definitieve uitspraak wordt gedaan. In dat proces stimuleert de rechter in Nederland echter veelal opnieuw mediation – dus in veel gevallen gaan de ouders dan alsnog in mediation om te proberen zelf tot een oplossing te komen en weer tot 'samenwerkend gedrag' te komen. Een scheiding aanvragen en een constructieve omgang daarna heeft daarom altijd de beste kans van slagen als het via mediation tot stand komt.

7. Het definitief maken van de scheiding

Een scheiding aanvragen moet altijd officieel worden gedaan. U bent officieel gescheiden op het moment dat de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand; die datum wordt dan ook wel uw ‘scheidingsdatum’ genoemd. U krijgt bericht van de gemeente zodra deze datum op uw huwelijksakte is aangetekend en zodoende uw echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand. Dit wordt ook wel scheiding aanvragen bij de gemeente genoemd. 

Tegen elke uitspraak van een rechter in Nederland heeft iedere burger het recht om binnen drie maanden in beroep te gaan. In het geval van een gemeenschappelijk verzoek om uw scheiding aan te vragen is dat natuurlijk niet voor de hand liggend en vaak wensen mensen de scheiding snel definitief te maken omdat er veel van afhangt; denk aan toeslagen als kindgebonden budget, zorgtoeslag en dergelijke; maar ook aan het kunnen kopen van een nieuwe woning of het op eigen naam kunnen stellen van de gemeenschappelijke echtelijke woning. Daarom is het zaak dat u bij uw scheiding aanvragen dan de inschrijving in het huwelijksgoederenregister bespoedigt. De advocaat die voor u het gemeenschappelijke verzoek heeft ingediend, maakt altijd een zogenaamde akte van berusting op die u getekend aan de advocaat dient te retourneren – daarmee geeft u de advocaat toestemming de inschrijving van de rechterlijke uitspraak in het huwelijksgoederenregister te bewerkstelligen. Als u deze per ommegaande retourneert, bespoedigt u het inschrijven van uw scheiding enorm. In de mediation belooft u elkaar hierin niet het proces expres te gaan vertragen, om de ander dwars te zitten of om andere redenen.

Daarnaast is het bij uw scheiding aanvragen belangrijk om te weten dat deze inschrijving in het huwelijksgoederenregister binnen zes maanden na uitspraak van de rechter moet plaats hebben. Is dat niet het geval, dan verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft het huwelijk in stand. Dan blijft u dus gehuwd en zult u een nieuwe echtscheidingsprocedure moeten opstarten. Onze mediators nemen dan ook in hun convenanten altijd op dat ieder van u zich voortvarend betoont in het doen wat nodig is voor het goede tempo van het scheidingsproces. Hij of zij helpt u eraan herinneren om de akte van berusting op tijd in te sturen naar de advocaat.

Wat anderen over ons zeggen
Daar zijn we trots op
Review over Ivette Folkers, Emmen Super echt super
ze is echt een topvrouw en zorgt dat alles goed loopt.. we hebben het allemaal goed ervaren.. we zouden iederern haar aan raden Sandra, Nieuw-Buinen 26-10-2020
Review over Angelique van Nistelrooij, Amsterdam Prettige en warme hulp tijdens een nare periode
Angelique heeft ons zeer kundig begeleid. Dankzij haar vakkundigheid en onpartijdigheid heeft ze ons in korte tijd naar beide tevredenheid ondersteund. Blij dat het op deze manier heeft kunnen gaan ipv tegen over elkaar te staan hebben we samengewerkt aan de oplossing. Niek, Amsterdam 22-12-2021
Review over Esther van Diepen, Heemskerk Keurige werkwijze
Blij met de keuze om met een mediator de scheiding te regelen. Alles is duidelijk op papier gezet en alles is op een nette wijze gegaan. Nick, Beverwijk 31-01-2021

8. De kosten van een scheiding aanvragen

Er zijn partijen die een scheiding aanvragen gratis aanbieden, echter gaat dit altijd zeer ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Gratis werken bestaat in feite natuurlijk niet; dus de gratis of bijna gratis aanbieder, zal met zo weinig mogelijk inzet en aandacht u begeleiden om zijn eigen kosten te drukken. Vaak vindt een gratis scheiding aanvragen online plaats en moet u zonder hulp en goede informatie over de risico's allerlei informatie aanleveren en online belangrijke keuzes maken. Er wordt dan nagenoeg geen dienstverlening op maat geleverd en al zeker geen nazorg gegeven.

Wij vinden het belangrijk dat u voor uw scheiding aanvragen voornamelijk kijkt naar de kwaliteit van de dienstverlening – uw situatie verdient aandacht en professionele en deskundige begeleiding. Tegelijk hoeft een goed begeleide mediation niet duur te zijn. De voordeligste en goedkoopste manier van scheiden is wanneer u in aanmerking zou komen voor toevoeging, een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u lezen in onze pagina over de kosten van mediation. Als u in aanmerking komt voor toevoeging, betaalt u € 59,- of € 117,- voor de gehele mediation. Het enige wat daar dan nog bij komt is het griffierecht van de rechtbank; in 2023 is het bedrag voor mensen met toevoeging € 43,-.

Als u of een van u beiden niet in aanmerking komt voor toevoeging, kunt u nog steeds een tegemoetkoming of volledige vergoeding in de kosten krijgen, als u voldoende particulier bent verzekerd bij uw rechtsbijstandsverzekering. Veelal zijn mensen dan gedekt tot een bedrag tussen de € 2.000,- en € 3.000,-. Voorwaarde is dan wel dat de mediator die u begeleidt een officieel geregistreerde MfN registermediator is, zoals alle scheidingsmediators van Dé ScheidingsMediator. 

Als u geen dekkende verzekering hebt en niet in aanmerking komt voor toevoeging, betaalt u per persoon in 2023 aan de rechtbank het griffierecht van € 157,-. De advocaatkosten ten behoeve van indiening en inschrijving in het huwelijksgoederenregister variëren van € 170,- tot € 250,- ex btw per zaak (dus voor u beiden).  De mediator werkt vaak met een uurtarief van € 150,- tot € 180,- ex btw. Maar dikwijls kan er ook een prijsafspraak met u overeengekomen worden.

Daarbij moet u bij Dé ScheidingsMediator niet denken aan bedragen die andere partijen regelmatig vragen, in de grootte van € 4.000,- of zelfs € 6.000,- of € 10.000,-. In vrijwel alle gevallen blijft dit onder de € 3.000,-. Zeker als u veel zelf heeft kunnen doen en het over vrijwel alles eens bent en er geen ingewikkelde vraagstukken zijn rond ondernemingen en dergelijke, hoort een bedrag van rond de € 2.000,- zeker tot de mogelijkheden. En dan ook nog alleen als u of uw partner niet in aanmerking komt voor toevoeging of geen dekkende rechtsbijstandsverzekering heeft.

Heeft u nog vragen over een scheiding aanvragen, of bent u op zoek naar een scheidingsmediator bij u in de buurt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dé ScheidingsMediator: een kwaliteitskeurmerk bij scheiding

Een scheiding aanvragen? Dé ScheidingsMediator staat voor kwaliteit. Elke mediator in ons netwerk is namelijk aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en beschikt over de nodige psychologische, fiscale, juridische en financiële kennis om uw scheiding goed te kunnen begeleiden. Door jarenlange ervaring en de genoemde professionele kennis kan Dé ScheidingsMediator u optimaal bijstaan tijdens uw scheiding en deze volledig samen met u afwikkelen. U heeft geen andere deskundigen meer nodig.

Kom in contact

Onze scheidingsmediators volgen verplichte bij- en nascholing om hun kennis actueel te houden. Daarnaast bestaat ons netwerk uit mediators verspreid over heel Nederland. Het maakt dus niet uit of u op zoek bent naar een mediator in Apeldoorn, Hilversum of Eindhoven, of dat u mediation in Breda zoekt. Zoek via de zoekmodule een geschikte scheidingsmediator bij u in de buurt en zet uw scheiding aanvragen in gang. 

Veelgestelde vragen

Hoe kunt u een scheiding aanvragen?

Wanneer kunt u toeslagen aanvragen bij een scheiding?

Wanneer kunt u een (bijstands)uitkering aanvragen bij scheiding?

Wanneer kunt u huurtoeslag aanvragen bij scheiding?

Waar kunt u een scheiding aanvragen?

Hoe lang duurt een scheiding aanvragen?

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode