Waarom kiezen voor Dé ScheidingsMediator?

Kies voor kwaliteit met Dé ScheidingsMediator. Wij zijn een hecht netwerk met ervaren scheidingsmediators, verspreid over heel Nederland. Zo kan je bijvoorbeeld bij ons terecht voor mediation in Limburg, Leiden, Amersfoort en noem maar op. Alle mediators zijn aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland en daarmee MfN-geaccrediteerd. Daarnaast zijn onze mediators veelal juridisch en/of financieel opgeleid en is er een verplichting tot na- en bijscholing, waardoor de kennis op alle vlakken optimaal blijft.

Kosten scheiding

Wat kost een scheiding verder en wie betaalt de kosten?

Als je samenwoont met of zonder een samenlevingscontract, zijn er naast de kosten van de mediator geen andere kosten aan een scheiding verbonden. Tenzij je de financiële afspraken in een notariële akte wilt laten opnemen.

Heb je echter een geregistreerd partnerschap of ben je officieel gehuwd, dan moet er voor je scheiding een gemeenschappelijk verzoek bij een rechtbank worden ingediend. De kosten hieraan verbonden worden hieronder verder gespecificeerd. Aangezien scheiden met een mediator uitgaat van een goede onderlinge samenwerking, worden de kosten van de scheiding meestal 50/50 verdeeld tussen beide partners, tenzij anders door jullie besloten.

Kosten advocaat
Het indienen van uw gemeenschappelijke verzoek aan de rechtbank wordt door een advocaat gedaan; iedere scheidingsmediator die aan Dé ScheidingsMediator verbonden is, heeft een vaste advocaat die al zijn/haar zaken afwikkelt bij de Rechtbank. Wij hebben dus een jarenlange, vaste samenwerking met deskundige advocaten zodat wij dit zo efficiënt en voordelig mogelijk voor je kunnen afwikkelen. Je moet dan denken aan bedragen tussen de €250,- en €350,-.

Kosten rechtbank bij scheiding
Aan de indiening van uw gemeenschappelijke verzoek aan de rechtbank zijn ook rechtbankkosten verbonden, het zogenaamde griffierecht. Voor diegene die toevoeging heeft ontvangen, is dat €43,-. Voor diegene die geen recht op toevoeging heeft, is dat €157,-. Dit zijn de kosten voor de behandeling van uw “zaak” door de rechter.

Kosten mediator

Wat zijn de kosten voor mediation?

Dat hangt af van of je recht hebt op subsidie, een particuliere rechtsbijstandverzekering heeft die scheidingsmediation dekt, of niet. Als je recht hebt op subsidie (toevoeging) bij de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt de overheid het grootste gedeelte van de mediation en kost de gehele mediation € 61,- of € 121,-. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in het jaar 2022.

Voorwaarden 2024
Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar (2022) Normen 2024 Eigen Bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar (2022)
t/m € 22.100 € 61 t/m € 30.700
€ 22.101 – € 31.100 € 121 € 30.701 – € 44.000
Boven de € 31.100 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 44.000

Echter spelen ook zaken als vermogen een rol, neem contact op met een van onze mediators voor een passend advies.

Als je geen dekkende rechtsbijstandverzekering hebt, maar ook niet in aanmerking komt voor subsidie, dien je het zogenaamde commerciële tarief te betalen. Dit kan een uurtarief zijn (variërend van € 150,- tot € 200,-) of een prijsafspraak/pakketprijs (variërend van € 1.500,- tot € 4.000,-). Uiteraard is een en ander afhankelijk van hoe complex uw mediation is. Is er sprake van eigen ondernemingen, ingewikkelde erfeniskwesties en dergelijke, dan kost een mediation meer dan wanneer je een huurwoning bewoonde, in loondienst bent en geen kinderen heeft.

Bij de mediators van Dé ScheidingsMediator kan je een op maat offerte verwachten, die aansluit bij uw situatie waardoor uw kosten nooit te hoog zullen zijn.

Een deel van de kosten is inderdaad fiscaal aftrekbaar. Wanneer je partneralimentatie ontvangt of gaat ontvangen, dan zijn de kosten die worden gemaakt om deze partneralimentatie te verkrijgen, behouden of verhogen, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierin vallen ook de kosten die de mediator maakt om dit voor jou te regelen. De overige werkzaamheden van de mediator zijn echter niet aftrekbaar. Je ontvangt dus een gespecificeerde factuur waar in staat hoeveel tijd de mediator bezig is geweest met de werkzaamheden rondom de partneralimentatie.

Financieel

Kan ik zonder recht op subsidie alsnog een vergoeding krijgen?

Als je geen recht hebt op subsidie, is het mogelijk dat je toch de kosten vergoed krijgt omdat je een dekkende particuliere rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten bij uw verzekeraar. Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de site van de Consumentenbond.

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt geen rechtshulp bij echtscheiding, maar geeft vaak wel een bepaalde vergoeding voor mediation. Wel geldt daar vaak een wachttijd van 3 jaar na eerste afsluiting van de polis; en soms is er alleen recht op vergoeding via een extra (duurdere) module.

Op de site van de Consumentenbond zie je dat de volgende rechtsbijstandverzekeringen op peildatum juli 2022 geen scheidingsmediation dekken, namelijk:

-Arag (Flexpolis, Basis, Basis Online en Slim Geregeld)
-Centraal Beheer
-FBTO
-Interpolis
-Klaverblad
-United Insurance
-Voogd & Voogd

De meeste verzekeraars dekken mediation echter wel, wanneer je huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Sommige polissen dekken ook de beëindiging van een bij de notaris gesloten samenlevingscontract, meestal als de verbintenis minstens 36 maanden heeft geduurd. De vergoedingen voor scheidingsmediation variëren van € 1.500,- tot € 3.000,-. Bij een enkeling is het meer, bij de Hema zelfs maximaal € 40.000,-. Bekijk bijgevoegde bron of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

U heeft recht op de financiële tegemoetkoming van de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging) als je in het jaar 2021 niet meer dan een bepaald inkomen en een bepaald vermogen hebt gehad.

Als het gaat om de norm voor inkomen, zijn er twee varianten: je hebt een of meer ingeschreven minderjarige kinderen op uw officieel inschrijvingsadres of dit is niet het geval. Is dit wel het geval dan is de de norm €42.400,-. Heb je een inkomen gehad dat lager was, dan heb je wat het inkomen betreft recht op toevoeging. Zijn er geen minderjarige kinderen ingeschreven op uw officieel inschrijvingsadres, dan is de norm €30.000,-.

Als het gaat om de norm voor vermogen, is het eenvoudiger: er mag in 2021 niet meer dan €31.340,- aan Box 3 vermogen (tweede huis en/of spaargeld) per persoon zijn geweest; dus voor twee personen mag je gezamenlijk tot €62.680,- Box 3 vermogen hebben gehad.

Wel moet hieraan worden toegevoegd dat het zogenaamde ‘financieel resultaat na scheiding’ nog roet in het eten kan gooien. De toevoeging op grond van inkomen en vermogen is namelijk altijd voorlopig; zij wordt pas definitief als het financieel resultaat (het geheel van het direct beschikbare geld dat je overhoudt na de verdeling van uw vermogen) niet hoger is dan € 16.874,-. Heb je persoonlijk meer dan dit bedrag op jouw bankrekening staan, dan wordt de toevoeging ingetrokken en betaal je het met jouw mediator overeengekomen uurtarief.

Bekijk onderstaande bron voor meer informatie.

Voor meer informatie over de voorwaarden om voor gesubsidieerde mediation in aanmerking te komen, bekijk bijgevoegde bron.