Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Rechtbankmediator

De kans op escalatie is bij mediation tijdens een gerechtelijke procedure doorgaans groter dan bij gewone mediation. Daarom gelden er strengere vakbekwaamheidseisen voor mediation naast rechtspraak. MfN-registermediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand kunnen rechtbankmediator worden.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Wat is een rechtbankmediator?

Een rechtbankmediator is een mediator die bij de rechtbank op een lijst van betrouwbare en deskundige mediators staat. De rechter kan naar een van deze mediators doorverwijzen om strijdende partijen in overleg met elkaar te laten gaan. Bij elke zaak wordt gezocht naar een oplossing op maat. Soms gebeurt dit al schriftelijk voorafgaande aan de zitting, maar het kan ook tijdens de zitting plaatsvinden.

Uiteenlopende expertises

Rechtbankmediators kunnen op verschillende gebieden actief zijn zoals: familiekwesties, arbeidszaken, bestuursrechtelijke zaken en strafrecht. Voor de verschillende rechtsgebieden gelden aanvullende voorwaarden. Zo is de accreditatie familiemediator nodig om familiekwesties te mogen begeleiden. Bij Dé ScheidingsMediator zijn verschillende mediators aangesloten die ook ingezet kunnen worden als rechtbankmediator.

Hoe wordt een rechtbankmediator ingezet

Cliënten komen alleen via de rechtbank bij een rechtbankmediator terecht. In de aanloop naar, of tijdens de rechtszitting kan de rechter besluiten om de partijen door te sturen naar mediator. Daarmee wil de rechter bereiken dat zij in gesprek gaan en proberen om onderling een oplossing voor het geschil te vinden. 

Kan ik zelf kiezen voor mediation tijdens een gerechtelijke procedure?

Desondanks is het ook mogelijk om tijdens de gerechtelijke procedure (alsnog) zelf te kiezen voor mediation. Wanneer beide partijen besluiten dat ze er onderling uit willen komen en mediation een kans willen geven, kan de procedure bij de rechtbank te allen tijde (tijdelijk) stopgezet worden. Wanneer het om een scheiding gaat, kunt u ook in dat geval vanzelfsprekend kiezen voor een mediator van Dé ScheidingsMediator. 

Meer informatie over de gang van zaken met en de voordelen van een rechtbankmediator vindt u op deze link.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode