Het coronavirus heeft invloed op allerlei aspecten van het dagelijks leven gehad. Een van de voordelen is dat we steeds meer gewend zijn geraakt aan online communicatie en online overleg. En dat vrijwel Alle mediators hebben hier ondertussen goede ervaring in opgedaan. Dit maakt dat het veel eerder een optie is dan voor coronatijd. Heb je behoefte aan online begeleiding? Door werkdruk of verblijf in het buitenland? Maak contact met Dé ScheidingsMediator om hierover goede informatie te krijgen.

Mediation vanuit huis, via laptop of tablet

Dankzij online mediation kun je vanuit huis in gesprek met je mediator. Er zijn diverse manieren om via de laptop, tablet of smartphone verbinding te maken en elkaar te zien en te horen. Dat kan vanaf meerdere locaties, waardoor het niet nodig is dat jij en je partner op dezelfde plek verblijven. Ben je niet gewend om met technische hulpmiddelen om te gaan? Geen probleem, programma’s als Zoom en Skype zijn erg gebruiksvriendelijk en je mediator vertelt je graag hoe je hiermee kunt werken.

Omdat de rechtbanken in Nederland vooralsnog wel schriftelijke zaken behandelen en het erop lijkt dat schriftelijke procedures doorgang vinden, hoeft de formele procedure van je echtscheidingsproces geen vertraging op te lopen. Dankzij online mediation zorg je ervoor dat ook het gesprek om tot goede afspraken te komen, op gang blijft. De voortgang van je echtscheiding is dankzij online mediation dan ook gewaarborgd.