Dé Scheidings Mediator

T 085 019 3300
E [email protected]

Echtscheidingsconvenant

Alles wat u moet weten

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigen? Dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt omtrent bezittingen en financiën. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wat dit precies inhoudt, leest u hier. Tevens beantwoorden wij alle veelgestelde vragen omtrent dit onderwerp voor u.

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is niets meer dan een schriftelijke bindende overeenkomst tussen twee partijen. Deze twee partijen zijn aan elkaar verbonden door middel van huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Wanneer u en uw partner overeenstemmen om uw huwelijk of partnerschap te beëindigen, zullen afspraken omtrent de echtscheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Deze afspraken gaan onder andere over verdeling van de boedel, bezittingen, alimentatie en het koop- of huurhuis. Dit document wordt samen met een verzoekschrift tot scheiding naar de rechter gestuurd.

Zijn er minderjarige kinderen bij uw scheiding betrokken? Dan bent u verplicht afspraken omtrent de kinderen apart vast te leggen in een ouderschapsplan. Dit document wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant en zal samen met de anderen documenten naar de rechter worden gestuurd.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Nee, u bent niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen bij aanvraag van uw echtscheiding. Wel zitten er verscheidene voordelen aan het gezamenlijk opstellen van een convenant. Het echtscheidingsconvenant in namelijk de basis van uw gescheiden toekomst. U en uw partner beslissen samen over de inhoud van het convenant en dus ook over de gemaakte afspraken. De situatie kan zich voordoen dat u en uw partner niet meer in staat zijn gezamenlijke afspraken vast te leggen wegens onderling conflict. In dit geval neemt de rechter de beslissingen over de afspraken en kan dit een ongewenst resultaat opleveren.

Is een echtscheidingsconvenant bindend?

In de beginfase van een scheiding is het echtscheidingsconvenant een leidraad om afspraken en regels omtrent de scheiding in vast te leggen. Het document kan door uw eigen advocaat worden toegevoegd aan de echtscheidingshandeling door middel van een aanvraag bij de rechter. Hierna zal het echtscheidingsconvenant een executoriale titel krijgen waarmee beide partijen het recht op de gemaakte afspraken in het convenant kunnen afdwingen.

In sommige gevallen is het mogelijk om de gemaakte afspraken in de convenant te wijzigen. Dit kan alleen tot stand worden gebracht wanneer beide partijen het eens zijn over de wijzigingen of wanneer een rechter bepaalt dat de afspraken door omstandigheden niet meer aannemelijk zijn. Voor het wijzigen van een echtscheidingsconvenant zal een aanvullende overeenkomst moeten worden opgesteld.

Wanneer is een echtscheidingsconvenant rechtsgeldig?

Een echtscheidingsconvenant bij bemiddeling van een notaris of advocaat wordt rechtsgeldig verklaard door een rechter. Door het rechtsgeldig maken van dit document kunt u veel conflicten tussen u en uw partner voorkomen. Zo kan het convenant door deurwaarders worden gebruikt bij wanbetaling van de alimentatie.

Wie stelt het document op?

Een echtscheidingsconvenant kan worden opgesteld door een notaris, advocaat of mediator. Ook is het een optie om een convenant zelf op te stellen. Dit wordt echter in vele gevallen afgeraden doordat belangrijke zaken die in het convenant moeten worden opgenomen wellicht over het hoofd worden gezien. Het is dan ook verstandig een deskundige in te schakelen die u en uw partner kan helpen en begeleiden in het scheidingsproces en bij het maken van bindende afspraken. Dé Scheidingsmediator kan u helpen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Review over Anouk van der Jagt, Zaandam Overzichtelijk en de scheiding makkelijk en snel geregeld
Mediation met mijn ex bij deze mediator mag als prettig worden ervaren snel en in omgang prettig geregeld. Nu maanden later kijk ik terug en ben ik blij dat wij voor Anouk hebben gekozen. Kevin Nugter, Zaandam 25-02-2021

Hoe lang moet een echtscheidingsconvenant bewaard worden?

Het is verstandig om uw echtscheidingsconvenant zelf altijd te bewaren. Er kan om dit document met rechtsgeldige afspraken worden gevraagd bij toekomstige handelingen, zoals het aanvragen van een nieuwe hypotheek. In dit geval zult u uw echtscheidingspapieren moeten overdragen. Dit soort situaties kunnen op elk onverwachts moment in uw leven plaatsvinden, waardoor u uw documenten goed dient te bewaren.

Heeft u uw echtscheidingspapieren niet bewaard en moet u deze overdragen? Dan kunt u terecht bij uw advocaat, de gemeente waar uw echtscheiding is ingediend of de rechtbank waar uw echtscheiding heeft plaatsgevonden. Deze instanties moeten uw papieren volgens wettelijke regels een aantal jaar bewaren.

Review over Jan Snijders, Doetinchem Deskundig en betrokken.
Jan is een prettig persoon om mee te praten. Hij is deskundig en brengt goed de balans aan tussen de beide partijen. J. Veldkamp, Oosterhout 28-09-2021

Wanneer vervalt een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant blijft altijd geldig en komt nooit te vervallen. Wel kan het voorkomen dat er wijzigingen in het convenant worden gemaakt. Deze wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht wanneer u en uw partner het beide eens zijn met de herziening van het convenant of wanneer er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.

Het is mogelijk om in het convenant een niet-wijzigingsbeding op te nemen. In dit geval vervalt het wettelijke recht om op grond van onvoorziene omstandigheden de afspraken in het echtscheidingsconvenant te wijzigen. Indien het echtscheidingsverzoek niet binnen drie maanden na het aangaan van het convenant wordt ingediend, vervalt het niet-wijzigingsbeding.

Echtscheidingsconvenant opstellen: hier moet u op letten

In het echtscheidingsconvenant moeten gegevens, documenten en bewijsstukken worden opgenomen die betrekking hebben op de echtscheiding. Het is dan ook belangrijk de volgende punten op te nemen in het echtscheidingsconvenant wanneer deze van toepassing zijn:

Woning verkopen of uitkopen

Het is belangrijk om tijdens de echtscheidingsbemiddeling duidelijke afspraken betreft het koophuis te maken. Zo is het mogelijk een partner uit te kopen of het volledige huis te verkopen. Wanneer u gezamenlijk een woning huurt, zal het huurcontract aangeven wat de gevolgen zijn bij een scheiding.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is van toepassing wanneer een partner na scheiding onvoldoende inkomen blijkt te hebben. In dit geval wordt berekend hoeveel draagkracht bij de andere partner resteert om in partneralimentatie te voorzien.

Verdeling van het pensioen

De Wet verdeling van Ouderdomspensioen bij scheiding zorgt ervoor dat het opgebouwde pensioen na scheiding van beide partners wordt verdeeld. Ieder partner krijgt de helft van het pensioen van de ander. U kunt beide ook beslissen om het pensioen niet of anders te verdelen.

Verdelen van de inboedel

Tijdens een echtscheiding hebben beide partijen recht op een verdeling van de inboedel. Dit betekent dat er gekeken moet worden hoe niet alleen bezittingen maar ook schulden en rekeningen worden verdeeld.

Scheiden en een eigen bedrijf

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan valt het eigen bedrijf ook onder de verdeling van uw bezittingen. Het is belangrijk een gepaste regeling op te stellen in belang van het bedrijf en u beide.

Hulp nodig? Dé ScheidingMediator!

Het is voor zowel u als uw partner belangrijk een echtscheidingsconvenant op te stellen waar u beide tevreden mee bent. Het is dan ook verstandig hulp in te schakelen van een deskundige die u door dit proces kan begeleiden. Dé Scheidingsmediator heeft door het hele land gesprekslocaties, waardoor er altijd wel een deskundige mediator bij u in de buurt is. Zo bieden wij bijvoorbeeld mediation aan in o.a. Deventer, Leiden, verspreid door Limburg en helpen wij u met uw echtscheiding in Eindhoven. Neem contact op met Dé ScheidingsMediator voor het bespreken van de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat zijn de gevolgen als mijn ex de afspraken in het echtscheidingsconvenant niet nakomt?

Is een ouderschapsplan verplicht bij een echtscheidingsconvenant?

Wanneer vervalt een echtscheidingsconvenant?

Vind een mediator voor een gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode