Dé ScheidingsMediator is neutraal en onpartijdig, maar begripvol

De mediator van Dé ScheidingsMediator treedt op als een neutraal, onafhankelijk én begripvol persoon. Hij of zij zorgt dat het gesprek tussen jou en jouw (ex-)partner op gang komt en/of blijft. Jouw mediator zal goed luisteren naar je verhalen en meningen en blijft er voortdurend op letten dat jouw belangen de verdiende aandacht krijgen. De mediator helpt je bij het krijgen van alle antwoorden op de vraag: ‘Ik wil scheiden, en nu?’

Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding?

Het antwoord op de vraag ‘scheiden, wat nu?’ is niet heel eenvoudig. Bij een echtscheiding komt immers veel kijken. Om te beginnen krijgen mensen die gaan scheiden vaak veel emoties te verwerken. Boosheid, verdriet, wanhoop en teleurstelling vechten vaak om voorrang. Los daarvan moeten er heel wat financiële, juridische, fiscale en praktische zaken geregeld worden. Bij de vraag ‘scheiden, en dan?’ speelt bijvoorbeeld mee wat er met de eigen woning moet gebeuren, hoe het vermogen en de spullen verdeeld worden en wat de gevolgen zijn voor de belastingaangifte. Heb je kinderen, dan moeten er over hen vanzelfsprekend eveneens goede afspraken gemaakt worden. Tevens moet de echtscheiding via de rechtbank formeel afgehandeld worden.

Je hebt gezegd: ‘Ik wil scheiden, en nu?’ De mediators van Dé ScheidingsMediator brengen graag voor jou in kaart wat er allemaal bij jouw echtscheiding komt kijken.

Dé ScheidingsMediator bewaakt het evenwicht aan tafel

Dat ieder mens anders is, is een open deur. Partners hebben ieder hun eigen kwaliteiten, kennis, meningen en gevoelens. De een spreekt soms gemakkelijker dan de ander of is beter in staat om zijn of haar gevoelens te uiten. Dan is het belangrijk dat beiden dezelfde kansen krijgen om hun verhaal te doen en hun emoties te uiten. De mediator bewaakt dat proces.

Zo kan het ook gebeuren dat de ene partij financieel beter onderlegd is, of meer kennis heeft van juridische zaken dan de ander. Soms heeft iemand simpelweg niets met cijfers of juridische termen. In die gevallen zorgt de mediator ervoor dat alle financiële informatie en de juridische zaken op een eenvoudige manier uitgelegd worden. De mediator is pas tevreden als beide partijen de uitleg voor de volle 100 procent begrijpen. Wanneer je antwoord probeert te krijgen op de vraag: ‘Scheiden, en dan?’, dan hoef je nooit bang te zijn dat de afwikkeling van de scheiding voor je te ingewikkeld is. De mediator bewaakt het evenwicht aan tafel en zorgt ervoor dat geen van beide partijen een voorsprong heeft dankzij zijn of haar kennis of kwaliteiten.

Scheiden in 7 stappen

Wanneer je overweegt om te gaan scheiden en je zichzelf de vraag ‘scheiden, en dan?’ stelt, dan is het goed om te weten dat een echtscheidingsproces globaal uit 7 stappen bestaat.

  • Stap 1: Je neemt het definitieve besluit dat je wil scheiden van jouw partner.
  • Stap 2: Je gaat met jouw partner in gesprek om duidelijk te maken dat je een einde wilt maken aan jouw huwelijk.
  • Stap 3: Heb je kinderen, dan vertel je hen dat jij en jouw partner besloten hebben om te gaan scheiden.
  • Stap 4: Jij bepaalt hoe je de scheiding wil gaan afhandelen. Dat kan via een mediator of een advocaat
  • Stap 5: Je doorloopt het echtscheidingsproces en maakt afspraken over de afwikkeling van de scheiding.
  • Stap 6: Je legt de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan.
  • Stap 7: Je maakt de echtscheiding officieel via de rechtbank.

Voor meer informatie over deze stappen kan je terecht op de scheiden stappenplan pagina.

Zorgvuldige vastlegging van afspraken in convenant en ouderschapsplan

Zodra er op alle onderdelen duidelijke afspraken gemaakt zijn, is het belangrijk dat deze op een zorgvuldige en juridisch juiste manier worden vastgelegd in het convenant en (indien nodig) in het ouderschapsplan. De Mediators van Dé ScheidingsMediator zorgen ervoor dat deze juridische documenten ‘waterdicht’ zijn, waardoor toekomstige conflicten voorkomen worden.

De mediators van Dé ScheidingsMediator garanderen dat er duidelijke, eerlijke en weloverwogen afspraken worden gemaakt waar beide partijen na hun scheiding mee uit de voeten kunnen. Zo kan het verleden op een nette manier worden afgesloten en wordt er een goede basis gelegd voor de toekomst. Je kan er op rekenen dat er nadrukkelijk rekening is gehouden met jouw individuele belangen, maar natuurlijk ook met die van je eventuele kinderen. Zijn alle documenten getekend en is de scheiding officieel? Dan weet je zeker dat de vraag ‘ik wil scheiden, en nu?’ voor je op een goede manier is beantwoord.

Gezamenlijke advocaat

Schakel je een advocaat in, dan is er minder ruimte voor emotie. De echtscheiding wordt op een juridische en zakelijke manier afgehandeld. De advocaat maakt de juridische gevolgen voor jou en jouw gezin inzichtelijk en legt de gemaakte afspraken vast in een convenant en eventueel in een ouderschapsplan.

Eigen advocaat

Maken jij en jouw partner beide gebruik van een eigen advocaat, dan zal deze strijden voor de belangen van de cliënt. Er is geen onderling overleg en je kan zelf geen afspraken maken met de ander. Het inschakelen van een eigen advocaat zal waarschijnlijk de meeste tijd in beslag nemen en is aan te raden wanneer er écht geen overleg mogelijk is tussen jou en jouw partner.

Mediator of advocaat

Bij de vraag: ‘scheiden, en dan?’ is het erg belangrijk of je kiest voor een advocaat of een mediator. Voor de afhandeling van jouw echtscheiding en je (eventuele) relatie als ouders, kan deze keuze een groot verschil maken. Een echtscheiding wordt door de rechter uitgesproken, maar voordat het zover is dien je eerst een mediator of advocaat in te schakelen. Een advocaat is er in de meeste gevallen alleen voor jou of jouw partner en behartigt dus enkel de belangen van één partij. Een scheidingsmediator is opgeleid om je te begeleiden in de onderlinge communicatie, is er voor jullie beiden en helpt jullie om er samen uit te komen. ‘Scheiden, wat nu?’ Schakel een mediator van Dé ScheidingsMediator in.

Mediator

Om de gevolgen van scheiding te regelen is mediation een uitstekend middel. Bij mediation wordt er ruimte geboden voor emotie en wordt er dieper ingegaan op de wensen van de cliënten. Dit is erg belangrijk, omdat er achter elke wens een verhaal zit. De mediator helpt om samen afspraken te maken over de afhandeling van de echtscheiding en voor de toekomst. Gezamenlijk wordt er een convenant en eventueel een ouderschapsplan opgesteld.

‘Scheiden, en dan?’ Kom in contact met Dé ScheidingsMediator

Worstel je met de vraag: ‘Scheiden, hoe nu verder?’ Kom in contact met één van onze mediators. Wij zijn landelijk actief, waardoor er vrijwel altijd een mediator in de buurt is. Zo kan je bij ons terecht voor hulp tijdens jouw echtscheiding in Eindhoven, Maastricht, Steenwijk of Rotterdam, maar ook in Amsterdam, Zwolle of Groningen. Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op