Zoals ieder jaar worden de afgesproken alimentatie bedragen in november voor het daaropvolgende jaar geïndexeerd, met andere woorden: in lijn met de inflatie gecorrigeerd. De overheid heeft het percentage van deze wettelijke indexering van 2023 naar 2024 bepaald op 6,2 procent. Dat is zeer hoog, maar in lijn met de huidige inflatie en enorm toegenomen kosten (energie, levensmiddelen). Voor velen zal dit een fikse uitdaging worden. De alimentatieplichtige zal hier flink last van hebben, want de indexering is niet vaak zo hoog geweest. Echter zal de alimentatiegerechtigde ook buikpijn hebben, omdat de toegenomen kosten natuurlijk niet door deze alimentatie verhoging gedekt worden. Het kan dan ook verstandig zijn om met uw mediator alvast om de tafel te gaan, om te bepalen hoe u hier begin volgend jaar mee om wilt gaan.

In de wet wordt er van uit gegaan dat de lonen en de gemiddelde prijzen van producten in Nederland jaarlijks stijgen. De alimentatie gaat daarom ook jaarlijks met een vastgesteld percentage omhoog. Voor dit jaar gaat het dus om een stijging van 6,2 procent. Dé ScheidingsMediator vertelt u graag meer over deze ‘alimentatie indexatie’.

Geïndexeerde alimentatie berekenen

De alimentatie indexatie berekenen

Bij de alimentatie indexatie gaat het om de brutobedragen die u betaalt of ontvangt. Gaat het in 2023 bijvoorbeeld om een maandelijks bedrag van € 500,-, dan wordt dit in 2024:

€ 500,- + (€ 500,- x 6,2 %) = € 531,-

U kunt het nieuwe bedrag ook berekenen via onze tool onderaan de pagina. Het nieuwe bedrag dient u of uw ex-partner zelf door te geven.

Geldt de alimentatie indexatie ook zonder salarisverhoging?

De alimentatie indexatie is wettelijk vastgelegd en daarmee voor iedereen hetzelfde. De stijging is gebaseerd op een gemiddelde en vanzelfsprekend is het niet zo dat iedereen per 1 januari 6,2 procent meer gaat verdienen. Mogelijk stijgt uw inkomen met minder dan dit percentage of zelfs helemaal niet.

De indexatie kan dan ook tot moeilijke financiële situaties leiden, zeker omdat de bedragen ieder jaar omhoog gaan. Heeft u bijvoorbeeld al een aantal jaren geen salarisverhoging meer gehad, dan kan het voorkomen dat het alimentatiebedrag uiteindelijk hoger wordt dan u redelijkerwijs kunt opbrengen. In die situatie is het verstandig om met uw ex-partner het gesprek aan te gaan, om nieuwe afspraken te maken.

De mediators van Dé ScheidingsMediator helpen u daar graag bij. De mediator zorgt ervoor dat u allebei uw verhaal kunt doen en de situatie kunt uitleggen. U krijgt de mogelijkheid om uw wensen, belangen en/of problemen te schetsen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de mediator helpt jullie om in onderling overleg nieuwe afspraken te maken, waar alle betrokkenen mee uit de voeten kunnen. Die werkwijze is duidelijk anders dan wanneer jullie allebei een advocaat in de arm zouden nemen.

Misschien heeft u bij uw scheiding al gebruik gemaakt van de diensten van onze mediators. Hij of zij helpt u graag opnieuw. En bent u nog niet bekend met mediation als middel om geschillen op te lossen? Er is altijd een mediator van Dé ScheidingsMediator in de buurt die u graag meer vertelt.

Vergeten alimentatie te indexeren

Het jaarlijks indexeren van de alimentatie is uw eigen verantwoordelijkheid. Soms gebeurt het dat voormalige stellen dit vergeten of überhaupt niet weten, waardoor het alimentatiebedrag soms jarenlang gelijk blijft. Dit kan achteraf hersteld worden. Tot 5 jaar na de indexering kan alimentatie aan de alimentatieplichtige worden opgevraagd. Dat geldt dus ook voor het bedrag dat door het verzuimen van het indexeren achterstallig is.

Voor de ontvangende partij is het aan te raden om de aanvraag voor de verhoging schriftelijk bij de ander te benoemen en er op te attenderen. Wel is het natuurlijk de toon die de muziek maakt, dus probeer het met tact en tegelijk duidelijk aan te kaarten.

Scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan aanpassen

Om uw scheiding af te ronden heeft u een echtscheidingsconvenant – en wanneer u kinderen heeft ook een ouderschapsplan – opgesteld en ondertekend. Wanneer u afspraken heeft gemaakt over partner- en/of kinderalimentatie, dan is dat in deze documenten vastgelegd. Hoewel de afspraken niet ‘zomaar’ veranderd kunnen worden, is het wél mogelijk.

Door het jaarlijks indexeren van het bedrag, maar ook door allerlei andere oorzaken, kan het gebeuren dat de alimentatiebedragen niet meer passend zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het inkomen van een van de voormalige partners sterk gedaald of gestegen is, maar ook wanneer de kosten van het levensonderhoud van de kinderen veranderd zijn. In die situaties kan het redelijk zijn om de alimentatiebedragen te wijzigen.

Hulp bij wijzigen echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan

Wanneer u het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan wilt wijzigen, bijvoorbeeld vanwege de alimentatie indexatie, dan kunt u daarover samen in gesprek gaan. Succes is echter niet gegarandeerd, daarom staan de mediators van Dé ScheidingsMediator voor u klaar. Net als tijdens de scheidingsprocedure, kan de mediator u helpen om het samen eens te worden.

Ook wanneer u het wel onderling eens kunt worden over nieuwe afspraken, is het verstandig om een mediator in te schakelen. De mediator heeft verstand van zaken en zo voorkomt u fouten en onduidelijkheden in het gewijzigde echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan.

Heeft u vragen over het aanpassen van het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan of de alimentatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van de alimentatie indexatie? Of wilt u weten wat een mediator voor u kan doen? Neem dan contact op met Dé ScheidingsMediator voor advies. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.

 

Bereken hier de hoogte van de alimentatie na indexatie

Informatie gecontroleerd door expert

Esther van Diepen

Mijn naam is Esther. Je bent niet voor niets op deze site aan het rondkijken, dus wens ik je gelijk sterkte. Je bent je aan het oriënteren op een scheiding of hebt daar samen al toe besloten. Lees verder