Ontvangt of betaalt u kinderalimentatie of partneralimentatie? Dan is het belangrijk om te weten dat de bedragen van de alimentatie op 1 januari 2021 met 3 procent omhoog gaan. Die stijging is wettelijk vastgelegd. Het maakt dus niet uit welke afspraken u hierover heeft gemaakt met uw ex-partner. In de wet wordt er namelijk vanuit gegaan dat de kosten voor levensonderhoud en de lonen jaarlijks stijgen. Daarom stijgt ook de alimentatie jaarlijks met een bepaald percentage mee. Voor 2021 gaat het om een stijging van 3 procent. Wij vertellen u graag waar u op moet letten bij deze zogeheten ‘alimentatie indexatie’. Bekijk hier de indexering alimentatie voor 2022.

De alimentatie indexatie berekenen

De alimentatie indexatie wordt berekend over de brutobedragen die u aan alimentatie ontvangt of betaalt. Is het alimentatiebedrag in 2020 maandelijks € 500,-, dan wordt dit bedrag in 2021:

€ 500,- + (€ 500,- x 3%) = € 515,-

U dient zelf de wijziging van het bedrag door te geven, tenzij uw ex-partner dit al gedaan heeft.

Geïndexeerde alimentatie berekenen

Geldt de alimentatie indexatie ook zonder salarisverhoging?

De alimentatie indexatie is voor iedereen gelijk, maar natuurlijk verkeert niet iedereen in dezelfde omstandigheden. Het kan gebeuren dat uw loon per 1 januari met minder dan 3 procent of zelfs helemaal niet stijgt. Omdat de alimentatie indexatie wettelijk is vastgelegd, geldt de verhoging ook in dat geval. Dat kan tot moeilijke of onredelijke financiële situaties leiden. De verhoging kan meer zijn dan u maandelijks kunt opbrengen. In dat geval is het verstandig om met uw ex-partner in gesprek te gaan en te proberen om nieuwe afspraken te maken. Een mediator kan u daarbij helpen. Hij of zij laat beide partijen aan het woord en u krijgt allebei de gelegenheid om uw belangen en/of problemen duidelijk te maken. Die werkwijze is anders dan wanneer u allebei gebruik maakt van een advocaat.  Wellicht heeft u tijdens uw scheiding al gebruik gemaakt van een van onze mediators. Hij of zij zal u dan ook in dit geval graag helpen. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van een mediator? Er is altijd een mediator van Dé ScheidingsMediator bij u in de buurt.

Vergeten alimentatie te indexeren

Samen met uw ex-partner bent u zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse indexatie van de alimentatie. Het kan gebeuren dat voormalige echtparen dit verzuimen of vergeten, waardoor het alimentatiebedrag soms zelfs jarenlang niet geïndexeerd wordt en dus ongewijzigd blijft. Het is mogelijk om dat achteraf alsnog te doen. Een alimentatie, inclusief de wettelijke verhoging, kan tot 5 jaar na de indexering aan de ex-partner worden teruggevraagd. Voor degene die de alimentatie ontvangt is het verstandig om die aanvraag schriftelijk bij de betalende partij in te dienen. Dat dient als bewijs dat het verhoogde alimentatiebedrag is opgevraagd, waardoor er van verjaring geen sprake meer kan zijn.

Scheidingsconvenant of ouderschapsplan aanpassen

Na uw scheiding heeft u een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan opgesteld en ondertekend. Indien van toepassing, is in die documenten ook de betaling van partneralimentatie of ouderschapsalimentatie vastgelegd. Die afspraken zijn niet ‘zomaar’ te wijzigen, maar het is wél mogelijk. Door de indexatie van de alimentatie, maar ook door andere omstandigheden kan het voorkomen dat de vastgestelde bedragen niet meer redelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de beide ex-partners veel meer of minder is gaan verdienen. Ook is het mogelijk dat de kosten van het levensonderhoud van de kinderen door onvoorziene omstandigheden sterk veranderd zijn. In die gevallen kan het verstandig of zelfs noodzakelijk zijn om de hoogte van het alimentatiebedrag aan te passen. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde praktische afspraken voor een van de twee niet (meer) werken of juist overbodig zijn geworden. In dat geval kan het eveneens goed zijn om het echtscheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan aan te passen.

Hulp bij wijzigen echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan

Het kan gebeuren dat u er bij het wijzigen van het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan of de alimentatie niet samen uitkomt. Net als bij een echtscheiding kan een mediator u dan helpen om samen tot afspraken te komen. Ook los van eventuele onenigheid is het verstandig om een mediator mee te laten kijken bij het wijzigen van afspraken. Zo voorkomt u dat u dingen over het hoofd ziet of afspraken maakt die wettelijk gezien niet mogelijk zijn. De mediator staat tot uw beschikking en helpt u alleen bij die zaken die u wenst te bespreken.

Heeft u vragen over het wijzigen van het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan of de alimentatie? Of wilt u weten wat een mediator voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze scheidingsmediators in uw omgeving.