Deze week staat “familiemediation” centraal als thema in de Week van de Mediation 2019. Familiemediation is bij uitstek een geschikt onderwerp om een blog te wijden aan verschillen.
Het omgaan met verschillen wordt vaak als lastig ervaren. Te grote verschillen tussen partners worden vaak als een struikelblok ervaren en dan wordt een keuze gemaakt om de relatie te beëindigen. Een voorbeeld van een verschil dat vaak problemen oplevert, is een ander bestedingspatroon van geld. De één zegt dat de ander te veel geld uitgeeft, terwijl de ander zegt dat de ene te zuinig leeft. Het verschil geeft aan dat er geen overeenstemming is op het uitgavepatroon. Is dat erg?

Verschillen ontdekken tijdens een mediationgesprek

Toch kun je de verschillen tussen personen in een mediationgesprek gebruiken om elkaar weer te leren zien en te waarderen. Verschillen zou je kunnen opvatten als positieve eigenschappen die je zelf mist of waar je jaloers op bent. Denk hierbij aan bijvoorbeeld flexibel, ruimhartig of makkelijk in de omgang zijn. Aan het begin van een partnerrelatie kunnen verschillen woest aantrekkelijk zijn. Later in de relatie worden verschillen vaak een struikelblok en denken mensen dat het beëindigen van de relatie de beste keuze is. Dit neemt het verschil echter niet weg.

Gemeenschappelijke kenmerken houden de familie bij elkaar

Iedereen binnen een familie verschilt van elkaar. Dit is juist de meerwaarde van een familie: een verzameling van personen met verschillende eigenschappen. De gemeenschappelijke kenmerken houden de familie bijeen, omdat iedereen weet dat onder de verschillen ook gemeenschappelijkheid zit. Familiegrappen en positieve herinneringen zijn voorbeelden van gemeenschappelijkheid.

Desalniettemin is het omgaan met verschillen soms best lastig. Dit is zeker het geval als de gemeenschappelijkheid te weinig zichtbaar wordt of als er te weinig aandacht is geweest voor het gemeenschappelijke deel van de relatie. Een verschil wordt dan ervaren als ongewenst of moeilijk te hanteren. Wat in ieder geval helpt, is het gesprek aangaan over verschillen vanuit nieuwsgierigheid. “Huh, hoe komt dat dat je opnieuw een game hebt gekocht”, bijvoorbeeld. “Wat was je reden om ons kind zoveel ruimte te geven en nauwelijks te begrenzen, waardoor de keukentafel helemaal onder is gekliederd?”

Leer het verschil waarderen, zeker voor een ouderschapsplan

Een mediator helpt je om weer waardering voor verschillen te krijgen, waardoor er weer onderhandelingsruimte tussen elkaar kan ontstaan om tot een duurzame oplossing te komen. Als je op een positieve manier naar verschillen kijkt, nemen negatieve gevoelens bij je af en ontstaat er meer ruimte om positief naar de verschillen te kijken en deze weer meer te waarderen.

Zeker bij het maken en evalueren van een ouderschapsplan is het fijn dat beide ouders het verschil kunnen waarderen, waardoor je elkaar makkelijker ruimte kunt geven. Het is ook leerzaam voor kinderen, immers zij leren met verschillen omgaan. Omgaan met verschillen is een vaardigheid die ze zeker in de toekomst goed van pas zal komen.